Navigacija

doc. dr Jovan Jovanović

Docent
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 406

011/3303736
lokal 736
011/3303751
lokal 751
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 11. jul 2017.

Predmeti

14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
D148 D148 - Numeričke metode u hemijskom inženjerstvu
ZP25 ZP25 - Programiranje
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
HHP39 HHP39 - Hemijsko inženjersko računanje

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Emila Živković, Divna Majstorović, Jovan Jovanović, Slobodan Šerbanović i Mirjana Kijevčanin, Densities, viscosities and refractive indices of binary mixtures containing methyl ethyl ketone. Friction theory. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO parameter determination, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 417, 2016, pp. 120-136
 2. Divna Majstorović, Emila Živković, Jovan Jovanović, Slobodan Šerbanović i Mirjana Kijevčanin, Experimental measurements and modelling of volumetric properties, refractive index and viscosity of binary systems of ethyl lactate with methyl ethyl ketone, toluene and n-methyl-2-pirrolidone at 288.15–323.15 K and atmospheric pressure. New UNIFAC–VISCO and ASOG–VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 399, 2015, pp. 50-65
 3. Divna Majstorović, Slobodan Šerbanović, Emila Živković, Jovan Jovanović i Mirjana Kijevčanin, Prediction and correlation of viscosity of binary mixtures of ionic liquids with organic solvents, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 197, 2014, pp. 1-6
 4. Divna Majstorović, Jovan Jovanović, Emila Živković, Zoran Višak, Slobodan Šerbanović i Mirjana Kijevčanin, Experimental measurement and modelling of viscosity of the binary systems pyridine or nicotine with polyethylene glycols at T=(288.15-333.15)K. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 338, 2013, pp. 282-293
 5. Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Bojan Djordjević, Ivona Radović, Jovan Jovanović i Slobodan Šerbanović, Experimental determination and modeling of excess molar volumes, viscosities and refractive indices of the binary systems (pyridine + 1-propanol, +1,2-propanediol, +1,3-propanediol, and +glycerol). New UNIFAC-VISCO parameters determination, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 56, 2013, pp. 49-56

Radovi sa skupova

 1. Nikola Grozdanić, Emila Živković, Jovan Jovanović, Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović i Mihal Đuriš, Odredjivanje viskoznosti binarnih smesa 2-butanol+oktan i 2-metil-2-propanol+oktan, XLVIII savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2010, Zbornik radova, pp. 112-115

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Primena Soave-Redlich-Kwong jednačine stanja za određivanje vrednosti dinamičke viskoznosti tečnih smeša pomoću teorije slobodne zapremine, Nataša Lazović, 30.09.2020.

Osnovne akademske studije

 • Analiza mogućnosti primene Soave-Redlih-Kvong jednačine stanja za izračunavanje vrednosti gustine pri određivanju dinamičke viskoznosti fluida pomoću teorije slobodne zapremine, Nikola Todorović, 30.09.2020.
 • Primena teorije slobodne zapremine za izračunavanje vrednosti dinamičke viskoznosti tečnosti i njihovih smeša uključujući polimere, Ivana Milošević, 24.09.2020.
 • Određivanje vrednosti dinamičke viskoznosti fluida primenom Soave-Redlich-Kwong jednačine stanja i teorije slobodne zapremine, Nataša Lazović, 14.05.2019.
 • Određivanje vrednosti dinamičke viskoznosti fluida primenom Peng-Robinson jednačine stanja i teorije slobodne zapremine, Nađa Milošević, 28.02.2019.
 • Određivanje vrednosti dinamičke viskoznosti fluida primenom teorije slobodne zapremine, Marina Vasić, 17.07.2018.
 • Određivanje eksperimentalnih vrednosti mesnih otpora različitih ventila u zavisnosti od stepena otvorenosti i brzine strujanja, Đurica Katnić, 30.09.2016.
 • Ispitivanje adsorpcije jona bakra na alginatnim čestica geliranim jonima kalcijuma i aluminijuma, Nikola Milosavljević, 29.09.2016.

Osnovne studije

 • Formiranje baze podataka viskoznosti binarnih smeša tečnosti, Emina Miloradović, 02.04.2015.
 • Formiranje baze podataka indeksa prelamanja ternetnih smeša tečnosti, Milica Pljevaljčić, 01.07.2014.