Navigacija

HHP39 - Hemijsko inženjersko računanje

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijsko inženjersko računanje
Akronim HHP39
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Programiranje Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se student osposobi za definisanje vrednosti potrebnih ulaznih veličina za proračun uz poznavanje jedino strukturne formule supstanci, za uspostavljanje analitičke zavisnosti hemijsko-inženjerskih veličina od temperature, pritiska i sastava radi automatizacije proračuna, za arhiviranje potrebnih veličina i izradu efikasnog i racionalnog hemijsko-inženjerskog softvera.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost formulisanja hemijsko-inženjerskih problema na algoritamski način, njihovog rešavanja korišćenjem računarskih sistema, obezbeđivanja vrednosti potrebnih hemijsko-inženjerskih veličina za proračun i njihovog arhiviranja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Parcijalne diferencijalne jednačine, Korelisanje: toplote isparavanja, napona pare, gustine, koeficijenta dinamičkog viskoziteta, toplotnog kapaciteta i koeficijenta toplotne provodljivosti, Predskazivanje: parahora, normalne temperature mržnjenja i ključanja, kritičnih veličina, faktora acentričnosti, toplote isparavanja, napona pare, gustine, koeficijenta dinamičkog viskoziteta, toplotnog kapaciteta i koeficijenta toplotne provodljivosti, Baze podataka hemijsko-inženjerskih veličina
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave na računaru se kreiraju programi za rešavanje konkretnih inženjerskih problema pri čemu se koriste opšta znanja stečena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. Grozdanić D.K., Hemijsko-inženjersko računanje, TMF, Beograd 2003.
  2. Grozdanić D.K., Numeričke metode, Akademska misao, Beograd 2008.
  3. Grozdanić D.K., Programiranje - Zbirka rešenih ispitnih zadataka, Građevinska knjiga, Beograd 2008,
  4. Chopey,N.P.,Hicks,T.G.(eds.), Handbook of Chemical Engineering Calculations, McGraw.Hill, New York 1984.
  5. Poling,B.E.,Prausnitz,J.M.,O’Connell,J.P., The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja (2 časa nedeljno) Vežbe na računaru (2 časa nedeljno)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari