Navigacija

D148 - Numeričke metode u hemijskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Numeričke metode u hemijskom inženjerstvu
Akronim D148
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Programiranje Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim numeričkim metodama, kao nadgradnja stečenih znanja na dodiplomskim studijama i efikasno rešavanje numeričkih problema u oblasti hemijskog inženjerstva.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je po završetku kursa osposobljen za korišćenje savremenih numeričkih metoda i njihovu implementaciju u industrijskim i realnim problemima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta prezentuju se savremene efiksane numeričke metode za rešavanje sistema jednačina, rešavanje diferencijalnih jednačina, korelisanje eksperimentalnih podataka, kao i statističke metode na bazi generatora pseudoslučajnih brojeva i njihovo korišćenje u rešavanju hemijsko-inženjerskih problema.
   Sadržaj praktične nastave Korišćenje modernih numeričkih metoda za rešavanje konkretnih inženjerskih problema u istraživačkim projektima.
   Literatura
   1. Gerald, C.F., Wheatley, P.O., Applied Numerical Analysis, Addison-Wesley, Reading, Mass. 1984.
   2. Burden, R.L., Faires, J.D., Numerical Analysis, PWS, Boston 1985.
   3. Chang, H.-Y., Over, I.E., Selected Numerical Methods and Computer Programs for Chemical Engineers, Sterling Swift, Manchaca, Tex. 1981.
   4. Cheney, W., Kincaid, D., Numerical Mathematics and Computing, Brooks/Cole, Monterey, CA 1985.
   5. Constantinides, A., Applied Numerical Method with Personal Computers, McGraw-Hill, New York 1987.
   6. Davis, M.E., Numerical Methods and Modeling for Chemical Engineers, John Wiley, New York 1984.
   7. Jain, M.K., Numerical Solution of Differential Equations, Wiley Eastern, New Delhi 1983.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i izrada samostalnog rada
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50