Навигација

доц. др Јован Јовановић

Доцент
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 406

011/3303736
локал736
011/3303751
локал751
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 11. јул 2017.

Предмети

14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
Д148Д148 - Нумеричке методе у хемијском инжењерству
ЗП25ЗП25 - Програмирање
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ХХП39ХХП39 - Хемијско инжењерско рачунање

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Emila Živković, Divna Majstorović, Jovan Jovanović, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Densities, viscosities and refractive indices of binary mixtures containing methyl ethyl ketone. Friction theory. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO parameter determination, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 417, 2016, pp. 120-136
 2. Дивна Мајсторовић, Емила Живковић, Јован Јовановић, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Experimental measurements and modelling of volumetric properties, refractive index and viscosity of binary systems of ethyl lactate with methyl ethyl ketone, toluene and n-methyl-2-pirrolidone at 288.15–323.15 K and atmospheric pressure. New UNIFAC–VISCO and ASOG–VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 399, 2015, pp. 50-65
 3. Divna Majstorović, Slobodan Šerbanović, Emila Živković, Jovan Jovanović и Mirjana Kijevčanin, Prediction and correlation of viscosity of binary mixtures of ionic liquids with organic solvents, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 197, 2014, pp. 1-6
 4. Divna Majstorović, Jovan Jovanović, Еmila Živković, Zoran Višak, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Experimental measurement and modelling of viscosity of the binary systems pyridine or nicotine with polyethylene glycols at T=(288.15-333.15)K. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 338, 2013, pp. 282-293
 5. Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Bojan Djordjević, Ivona Radović, Jovan Jovanović и Slobodan Šerbanović, Experimental determination and modeling of excess molar volumes, viscosities and refractive indices of the binary systems (pyridine + 1-propanol, +1,2-propanediol, +1,3-propanediol, and +glycerol). New UNIFAC-VISCO parameters determination, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 56, 2013, pp. 49-56

Радови са скупова

 1. Никола Грозданић, Emila Živković, Jovan Jovanović, Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Mihal Đuriš, Odredjivanje viskoznosti binarnih smesa 2-butanol+oktan i 2-metil-2-propanol+oktan, XLVIII savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2010, Zbornik radova, pp. 112-115

Менторство

Мастер академске студије

 • Примена Soave-Redlich-Kwong једначине стања за одређивање вредности динамичке вискозности течних смеша помоћу теорије слободне запремине, Наташа Лазовић, 30.09.2020.

Основне академске студије

 • Анализа могућности примене Соаве-Редлих-Квонг једначине стања за израчунавање вредности густине при одређивању динамичке вискозности флуида помоћу теорије слободне запремине, Никола Тодоровић, 30.09.2020.
 • Примена теорије слободне запремине за израчунавање вредности динамичке вискозности течности и њихових смеша укључујући полимере, Ивана Милошевић, 24.09.2020.
 • Одређивање вредности динамичке вискозности флуида применом Soave-Redlich-Kwong једначине стања и теорије слободне запремине, Наташа Лазовић, 14.05.2019.
 • Одређивање вредности динамичке вискозности флуида применом Пенг-Робинсон једначине стања и теорије слободне запремине, Нађа Милошевић, 28.02.2019.
 • Одређивање вредности динамичке вискозности флуида применом теорије слободне запремине, Марина Васић, 17.07.2018.
 • Одређивање експерименталних вредности месних отпора различитих вентила у зависности од степена отворености и брзине струјања, Ђурица Катнић, 30.09.2016.
 • Испитивање адсорпције јона бакра на алгинатним честица гелираним јонима калцијума и алуминијума, Никола Милосављевић, 29.09.2016.

Основне студије

 • Формирање базе података вискозности бинарних смеша течности, Емина Милорадовић, 02.04.2015.
 • Формирање базе података индекса преламања тернетних смеша течности, Милица Пљеваљчић, 01.07.2014.