Navigacija

prof. dr Snežana Grujić

Redovni profesor
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 040

011/3303723
011/3303719
lokal 723
Naučna oblast Inženjerstvo neorganskih hemijskih proizvoda
Datum izbora u zvanje 20. septembar 2017.

Predmeti

14D018 14D018 - Staklo-keramika
14D169 14D169 - Struktura stakla i staklastih materijala
14D171 14D171 - Teorija procesa sagorevanja
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14IIM318 14IIM318 - Staklo i staklasti materijali
14IIM45 14IIM45 - Ambalažni materijali
14IIM46 14IIM46 - Reciklaža materijala
14MHNH5 14MHNH5 - Tehnologija stakla
14MHNH9 14MHNH9 - Procesi sagorevanja kao izvori zagađenja vazduha
14HNH412 14HNH412 - Tehnologija stakla
14HNH47 14HNH47 - Sagorevanje i industrijske peći
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MIMF7 MIMF7 - Svojstva i primena stakla
MHNH8 MHNH8 - Teorija procesa sagorevanja

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Kristalizacione karakteristike i sinterabilnost prahova lantan-stroncijum-boratnih stakala, Sonja Smiljanić, 17.05.2017.
 • Hemijska postojanost polifosfatnog stakla u različitim sredinama, Jelena Nikolić, 12.05.2017.

Master akademske studije

 • Uticaj uslova toplotne obrade na svojstva lantan-stroncijum boratne staklo-keramike, Nikola Ivanović, 30.09.2017.
 • Rastvaranje fosfatnog stakla u različitim rastvaračima, Ana Petović, 30.09.2017.
 • Sinter-kristalizacija prahova lantan-stroncijum boratnih stakala, Katarina Radonjić, 22.09.2016.
 • Karakterizacija i predviđanje toplotne vrednosti uglja sa kopa Tamnava, Aleksandar Riznić, 11.06.2015.
 • Karakterizacija pepela iz termoelektrane "Kostolac", Marija Đokić, 30.09.2013.

Osnovne akademske studije

 • Tehnološka provera rada glavnog gorionika rotacione peći za proizvodnju klinkera, Milica Đokić, 28.12.2017.
 • Određivanje udela kristalne faze u lantan-stroncijum-boratnoj staklo-keramici, Nikola Ivanović, 13.05.2016.
 • Mehanizam kristalizacije litijum-niobijum-silikatnog stakla, Ivona Lutovac, 09.11.2015.
 • Dobijanje i svojstva kalijum-titan-germanatnih stakala, Vladimir Dikić, 30.09.2015.
 • Kristalizacione karakteristike lantan-stroncijum -boratnog stakla, Katarina Radonjić, 30.09.2015.
 • Uticaj toplotne obrade na karakteristike fazno razdvojenog borosilikatnog stakla, Đurđa Vukajlović, 22.07.2015.
 • Uticaj hemijskog sastava uglja na toplotnu vrednost, Marija Đokić, 28.09.2012.
 • Smanjenje emisije oksida azota modifikacijom procesa sagorevanja, Nataša Milićević, 28.09.2011.

Osnovne studije

 • Uticaj uslova toplotne obrade na svojstva lantan-stroncijum-boratne staklo-keramike, Branka Vašalić, 30.09.2016.
 • Određivanje temperaturske oblasti rasta kristala kalijum-titan germanatnog stakla, Jadranka Blagojević, 20.05.2016.
 • Karakterizacija uglja sa površinskog kopa "Tamnava", Nataša Pejić, 05.03.2015.
 • Viskoznost trokomponentnih silikatnih rastopa, Milan Popović, 13.12.2013.
 • Dobijanje i svojstva stakla i staklo-keramike na bazi bazalta, Marko Pavlović, 05.06.2013.
 • Određivanje kristalizacionih karakteristika germanatnofosfatnog stakla diferencijalno-termijskom analizom, Dragana Milošević, 27.05.2013.
 • Dobijanje i svojstva lantan-stroncijum-boratnih stakala, Aleksandar Stojanović, 28.09.2012.
 • Uticaj vrste nukleatora i uslova toplotne obrade na svojstva litijum-aluminijum-silikatne staklo-keramike, Nemanja Vučetić, 28.09.2012.
 • Izotermsko određivanje oblasti nukleacije germanatnog stakla, Dragana Banović, 16.12.2011.
 • Određivanje oblasti nukleacije germanatnog stakla diferencijalno termijskom analizom, Natalija Matović, 22.06.2010.
 • Ispitivanje rastvorljivosti fosfatnog stakla u demineralizovanoj vodi, Ana Veljašević, 09.06.2010.