Navigation

проф. др Снежана Грујић

Редовни професор
Катедра за неорганску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 040

011/3303723
011/3303719
локал723
Научна областИнжењерство неорганских хемијских производа
Датум избора у звањеSeptember 20, 2017

Предмети

14Д01814D018 - Glass-ceramic
14Д16914D169 - Structures of glass and glassy materials
14Д17114D171 - Combustion Theory
14ЗП10714ZP107 - Computer basics
14ИИМ31814IIM318 - Glass and Glassy Materials
14ИИМ4514IIM45 - Packaging materials
14ИИМ4614IIM46 - Recycling of materials
14МХНХ514MHNH5 - Glass Technology
14МХНХ914MHNH9 - Procesi sagorevanja kao izvori zagadjenja vazduha
14ХНХ41214HNH412 - Glass Technology
14ХНХ4714HNH47 - Combustion and Industrial Furnaces
ЗП44ZP44 - Professional practice
МИМФ7MIMF7 - Glass properties and application
МХНХ8MHNH8 - Combustion Theory

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Кристaлизaциoнe кaрaктeристикe и синтeрaбилнoст прaхoвa лaнтaн-стрoнциjум-бoрaтних стaкaлa, Соња Смиљанић, 17.05.2017.
 • Хемијска постојаност полифосфатног стакла у различитим срединама, Јелена Николић, 12.05.2017.

Мастер академске студије

 • Утицај услова топлотне обраде на својства лантан-стронцијум боратне стакло-керамике, Никола Ивановић, 30.09.2017.
 • Растварање фосфатног стакла у различитим растварачима, Ана Петовић, 30.09.2017.
 • Синтер-кристализација прахова лантан-стронцијум боратних стакала, Катарина Радоњић, 22.09.2016.
 • Карактеризација и предвиђање топлотне вредности угља са копа Тамнава, Александар Ризнић, 11.06.2015.
 • Карактеризација пепела из термоелектране "Костолац", Марија Ђокић, 30.09.2013.

Основне академске студије

 • Технолошка провера рада главног горионика ротационе пећи за производњу клинкера, Милица Ђокић, 28.12.2017.
 • Одређивање удела кристалне фазе у лантан-стронцијум-боратној стакло-керамици, Никола Ивановић, 13.05.2016.
 • Механизам кристализације литијум-ниобијум-силикатног стакла, Ивона Лутовац, 09.11.2015.
 • Добијање и својства калијум-титан-германатних стакала, Владимир Дикић, 30.09.2015.
 • Кристализационе карактеристике лантан-стронцијум -боратног стакла, Катарина Радоњић, 30.09.2015.
 • Утицај топлотне обраде на карактеристике фазно раздвојеног боросиликатног стакла, Ђурђа Вукајловић, 22.07.2015.
 • Утицај хемијског састава угља на топлотну вредност, Марија Ђокић, 28.09.2012.
 • Смањење емисије оксида азота модификацијом процеса сагоревања, Наташа Милићевић, 28.09.2011.

Основне студије

 • Утицај услова топлотне обраде на својства лантан-стронцијум-боратне стакло-керамике, Бранка Вашалић, 30.09.2016.
 • Одређивање температурске области раста кристала калијум-титан германатног стакла, Јадранка Благојевић, 20.05.2016.
 • Карактеризација угља са површинског копа "Тамнава", Наташа Пејић, 05.03.2015.
 • Вискозност трокомпонентних силикатних растопа, Милан Поповић, 13.12.2013.
 • Добијање и својства стакла и стакло-керамике на бази базалта, Марко Павловић, 05.06.2013.
 • Одређивање кристализационих карактеристика германатнофосфатног стакла диференцијално-термијском анализом, Драгана Милошевић, 27.05.2013.
 • Добијање и својства лантан-стронцијум-боратних стакала, Александар Стојановић, 28.09.2012.
 • Утицај врсте нуклеатора и услова топлотне обраде на својства литијум-алуминијум-силикатне стакло-керамике, Немања Вучетић, 28.09.2012.
 • Изотермско одређивање области нуклеације германатног стакла, Драгана Бановић, 16.12.2011.
 • Одређивање области нуклеације германатног стакла диференцијално термијском анализом, Наталија Матовић, 22.06.2010.
 • Испитивање растворљивости фосфатног стакла у деминерализованој води, Ана Вељашевић, 09.06.2010.