Navigacija

14D169 - Struktura stakla i staklastih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura stakla i staklastih materijala
Akronim 14D169
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa uslovima obrazovanja i aspektima strukture stakla i staklastog stanja. Studenti stiču znanja neophodna za sprečavanje ili kontrolu procesa kristalizacije. U toku kursa studenti se upoznaju sa termodinamičkim osnovama i mehanizmom faznog razdvajanja u staklarskim sistemima. Tokom kursa razmatraju se svojstva stakla: viskoznost, toplotno širenje, hemijska postojanost, kao i mehanička i optička svojstva. Predmet kursa je i uticaj faznog razdvajanja, kristalizacije i toplotne prošlosti na svojstva stakla. Na kraju kursa razmatraju se tradicionalni i specijalni postupci dobijanja stakla.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o najvažnijim klasama stakala, njihovoj strukturi i svojstvima stakala važnim kako za dobijanje tako i za primenu stakala. Sticanje znanja za razumevanje kompleksne veze sastav-struktura-osobine -primena staklastih materijala. Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: stekli znanja neophodna za definisanje procesa dobijanja stakala željenih osobina prilagođenih određenoj nameni. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Definicija stakla i staklastog stanja: Uslovi nastanka stakla. Strukturne teorije nastanka stakla: Kinetička teorija. Termodinamički osnovi i mehanizam faznog razdvajanja u staklarskim sistemima. Sastavi i struktura stakla. Sastav-struktura –svojstva-primena stakla. Viskoznost stakla. Toplotno širenje. Hemijska postojanost. Mehanička svojstva. Optička svojstva. Tradicionalni i specijalni postupci dobijanja stakla. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. .I. Gutzow, J. Schmelzer, The Vitreous State, Springer – Verlag Berlin, 1995. ;
   2. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2008.
   3. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1983.
   4. D. Uhlmann, Glass: Science and Technology, Academic Press, New York, 1983.
   5. A. K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, Boston, 1993.
   6. W.Vogel, Kemija stakla, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
   7. I. Fanderlink, Optical Properties of Glass, Elsevier, Amsterdam, 1983.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i računske primere.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30