Навигација

14Д169 - Структура стакла и стакластих материјала

Спецификација предмета
НазивСтруктура стакла и стакластих материјала
Акроним14Д169
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са условима образовања и аспектима структуре стакла и стакластог стања. Студенти стичу знања неопходна за спречавање или контролу процеса кристализације. У току курса студенти се упознају са термодинамичким основама и механизмом фазног раздвајања у стакларским системима. Tоком курса разматрају се својства стакла: вискозност, топлотно ширење, хемијска постојаност, као и механичка и оптичка својства. Предмет курса је и утицај фазног раздвајања, кристализације и топлотне прошлости на својства стакла. На крају курса разматрају се традиционални и специјални поступци добијања стакла.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о најважнијим класама стакала, њиховој структури и својствима стакала важним како за добијање тако и за примену стакала. Стицање знања за разумевање комплексне везе састав-структура-особине -примена стакластих материјала. После успешног савладавања предмета студенти су: стекли знања неопходна за дефинисање процеса добијања стакала жељених особина прилагођених одређеној намени. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДефиниција стакла и стакластог стања: Услови настанка стакла. Структурне теорије настанка стакла: Кинетичка теорија. Термодинамички основи и механизaм фазног раздвајања у стакларским системима. Састави и структура стакла. Састав-структура –својства-примена стакла. Вискозност стакла. Топлотно ширење. Хемијска постојаност. Механичка својства. Оптичка својства. Традиционални и специјални поступци добијања стакла. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. .I. Gutzow, J. Schmelzer, The Vitreous State, Springer – Verlag Berlin, 1995. ;
   2. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2008.
   3. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1983.
   4. D. Uhlmann, Glass: Science and Technology, Academic Press, New York, 1983.
   5. A. K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, Boston, 1993.
   6. W.Vogel, Kemija stakla, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
   7. I. Fanderlink, Optical Properties of Glass, Elsevier, Amsterdam, 1983.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања и рачунске примере.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30