Navigacija

prof. dr Koviljka Asanović

Vanredni profesor
Katedra za tekstilno inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 122

011/3303625
lokal 625
Naučna oblast Tekstilno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

14MTET25 14MTET25 - Kontrola kvaliteta u industriji odeće
14TET109 14TET109 - Tekstilni materijali
14TET32 14TET32 - Netkani tekstilni materijali
14TET331 14TET331 - Studija rada u industriji odeće
D102TT D102TT - Geotekstilni materijali
D2TT D2TT - Fizičke i instrumentalne metode u metrologiji tekstilnih materijala
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MTET2 MTET2 - Integralna kontrola kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda
TET35 TET35 - Ispitivanje tekstila

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Knjige

  1. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović i Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, ostalo, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0

Mentorstvo

Osnovne akademske studije

  • Ispitivanje uticaja termičkog fiksiranja međupostave na električnu otpornost odevnih tkanina, Iva Gajić, 30.09.2019.

Osnovne studije

  • Ispitivanje otpornosti tkanina prema abraziji primenom Martindelove metode, Ivana Nikolić, 17.12.2010.
  • Ispitivanje uticaja hemijskog modifikovanja pamučnih pređa na njihovu električnu otpornost, Ana Kramar, 04.10.2010.