Navigacija

14MTET25 - Kontrola kvaliteta u industriji odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola kvaliteta u industriji odeće
Akronim 14MTET25
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit iz predmeta Integralna kontrola kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje znanja vezanih za kvalitet i za kontrolu kvaliteta u industriji odeće.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za samostalno sprovođenje kontrole kvaliteta u industriji odeće.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obezbeđuje studentima sticanje znanja iz oblasti kontrole kvaliteta u industriji odeće, sa akcentom na obezbeđenje i upravljanje kvalitetom posredstvom kontrole materijala, kontrole izrade i kontrole gotovog odevnog proizvoda. Studenti se takođe upoznaju kako sa principima statističke kontrole kvaliteta primenom kontrolnih karti, tako i sa postupcima ocene troškova kvaliteta.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata laboratorijske vežbe vezane za određivanje jačine spoja između lepljive međupostave i osnovnog tekstilnog materijala, skupljanja međupostave i određivanja smicanja, odnosno razdvajanja niti u predelu šava. Nastava takođe uključuje i posete fabrikama sa ciljem da se studenti upoznaju sa načinom organizovanja i sprovođenja kontrole kvaliteta u pogonima za proizvodnju odeće, sa posebnim osvrtom na kontrolu ulaznog materijala, međufaznu kontrolu i kontrolu gotovih odevnih proizvoda.
   Literatura
   1. K.Asanović, Kontrola kvaliteta u industriji odeće, Interna skripta katedre za TI.
   2. D.Rogale, D.Ujević, S.Firšt Rogale, M.Hrastinski, Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
   3. J.M.Juran, F.M.Gryna, Planiranje i analiza kvaliteta od razvoja proizvoda do korišćenja, Privredni pregled, Beograd, 1974.
   4. M.Bona, Textile Quality-Phisical Methods of Produkt and Process Control, Texilia, Torino, 1994.
   5. I.V. Safronova, Tekhnicheskie metody i sredstva izmereniy v shveynoy promyslennosti, Legkaya i pishchevaya promyslennost, Moskva, 1983.
   6. B.A.Buzov, T.A.Modestova, N.D Alymenkova, Materialovedenie shveinogo proizvodstva, Legprombytizdat, Moskva, 1986.
   7. J.Stanić, Upravljanje kvalitetom proizvoda - Metodi I, Mašinski fakultet, Beograd, 1995.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, laboratorijske vežbe i posete pogonima za izradu odeće.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 55
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30