Navigacija

prof. dr Mirjana Kostić

Redovni profesor
Katedra za tekstilno inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 140/144

011/3303628
lokal 628
011/3303629
lokal 629
Naučna oblast Tekstilno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

14D107TT 14D107TT - Medicinski tekstil
14D110TT 14D110TT - Teorija formiranja vlakana
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14MTET214 14MTET214 - Automatizacija u tekstilnoj industriji
14MTET26 14MTET26 - Bioaktivna i medicinska vlakna
14TET109 14TET109 - Tekstilni materijali
14TET322 14TET322 - Bioaktivna vlakna i polimeri
14TET323 14TET323 - Medicinski tekstilni materijali
D111TT D111TT - Tehnička vlakna
D1TT D1TT - Struktura vlakana
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MIMB1 MIMB1 - Medicinski tekstilni materijali
MTET1 MTET1 - Nauka o vlaknima
MTET7 MTET7 - Fiziologija odevanja
TET210 TET210 - Tekstilna vlakna
TET315 TET315 - Tehnički tekstilni materijali

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Ana Kramar, T. Ilić-Tomić, M. Petković, N. Radulović, Mirjana Kostić, Dragan Jocić i J. Nikodinović-Runić, Crude bacterial extracts of two new Streptomyces sp. isolates as bio-colorants for textile dyeing, WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND ..., 30, 8, 2014, pp. 2231-2240; 10.1007/s11274-014-1644-x

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Dobijanje bioaktivnih nanostrukturnih materijala na bazi celuloze i hitozana, Matea Korica, 13.11.2020.
 • Uticaj hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva jute, Aleksandra Ivanovska, 04.09.2020.
 • Modifikovanje površine celuloznih vlakana primenom dielektričnog barijernog pražnjenja, Ana Kramar, 29.10.2015.

Master akademske studije

 • Uticaj oksidacije kalijum-permaganatom u kiseloj sredini na sorpciona i mehanička svojstva pamučne pređe, Marina Knežević, 17.06.2016.
 • Uticaj oksidacije kalijum-permaganatom u alkalnoj sredini na sorpciona svojstava pamučne pređe, Teodora Hajnrih, 30.09.2015.
 • Optimizacija procesa formiranja oksiceluloznih nanovlakana elektropredenjem, Nataša Gajić, 30.09.2014.
 • Dobijanje pamučne pređe poboljšanih sorpcionih svojstava, Matea Korica, 30.09.2013.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje sorpcionih svojstava vlakana lana oksidisanih vodonik-peroksidom, Marija Abdiju, 27.09.2017.
 • Sorpciona svojstva celuloznih vlakana modifikovanih vodonik-peroksidom na povišenoj temperaturi, Marina Knežević, 28.02.2014.
 • Fizičko-mehanička i sorpciona svojstva perjodatom oksidisane viskozne pređe, Teodora Hajnrih, 30.09.2013.
 • Ispitivanje uticaja hemijskog modifikovanja pamučnih pređa na njihova mehanička svojstva, Antea Spasojević, 24.09.2013.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava modifikovanih pamučnih pređa, Matea Korica, 28.09.2011.

Osnovne studije

 • Dobijanje hemijskih celuloznih vlakana poboljšanih sorpcionih svojstava, Gordana Popov, 25.09.2007.
 • Dobijanje biološki-aktivnih dvokomponentnih vlakana na bazi polisaharida, Verica Vučinić, 14.05.2007.
 • Dobijanje antimikrobnih celuloznih vlakana, Marija Baljak, 19.02.2007.
 • Dobijanje vlakana konoplje pooljšanih svojstava, Jovana Praskalo, 30.09.2004.