Navigacija

dr Marija Vukčević

Viši naučni saradnik
Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta

TMF - velika zgrada, kancelarija 239

011/3303647
lokal 647
Naučna oblast Hemija
Datum izbora u zvanje 22. april 2019.

Predmeti

14D121 14D121 - Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija
14MTET21 14MTET21 - Instrumentalne metode
14HKK311 14HKK311 - Instrumentalne metode 2
ZP35 ZP35 - Instrumentalne metode

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Biljana Lazic, Biljana Pejić, Ana Kramar, Marija Vukčević, Katarina Mihajlovski, Jelena Rusmirovic i Mirjana Kostić, Influence of hemicelluloses and lignin content on structure and sorption properties of flax fibers (Linum usitatissimum L.), CELLULOSE, 25, 1, 2018, pp. 697-709