Navigacija

TET210 - Tekstilna vlakna

Specifikacija predmeta
Naziv Tekstilna vlakna
Akronim TET210
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Završene predispitne obaveze iz predmeta „Tekstilni materijali“ Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa teorijskim osnovama vezanim za strukturu, svojstva i primenu tekstilnih vlakana, kao i sticanje praktičnog znanja kroz laboratorijske vežbe i osposobljavanje za njegovu funkcionalnu upotrebu u različitim oblastima rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da znanja iz vlakana mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u ostalim strukama tekstilnog inženjerstva. Studenti dobijaju osnovna znanja za rad u industriji hemijskih vlakana, tekstilnoj industriji, u oblasti prometa tekstilnim sirovinama i dr.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet daje znanja iz hemije i tehnologije tekstilnih vlakana, prirodnih i hemijskih, sa akcentom na osnovne vrste vlakana, njihovu strukturu, svojstva i primenu. Predmetom su obuhvaćeni: klasifikacija tekstilnih vlakana i njihov tržišni potencijal, pojedinačne grupe vlakana (celulozna vlakna - prirodna i hemijska, keratinska vlakna, svila, hemijska proteinska vlakna, sintetizovana vlakna, vlakna iz smeše polimera, vlakna specijalnih svojstava) i njihova molekulska i nadmolekulska struktura i svojstva, ponašanje prema hemijskim i fizičkim agensima i sposobnost njihove prerade u tekstilne materijale i proizvode. ; ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave studenti proučavaju strukturu i svojstva, kao i dejstvo agenasa na pojedine grupe vlakana (celulozna vlakna - prirodna i hemijska, keratinska vlakna, svila, hemijska proteinska vlakna, sintetizovana vlakna).
  Literatura
  1. P.Škundrić, M.Kostić, A.Medović, T.Mihailović, K.Asanović, Lj.Sretković, Tekstilni materijali, TMF, Beograd, 2008.
  2. R.S.Jovanović, Edicija Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana, I Osnovi nauke o vlaknima, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
  3. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, II Prirodna i hemijska celulozna vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1989
  4. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, III Prirodna i hemijska proteinska vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1989
  5. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, IV Organska sintetizovana vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1990
  6. R.S.Jovanović, P.D.Škundrić, M.M.Kostić, Tekstilna vlakna, laboratorijski praktikum, interni materijal, TMF, Beograd, 1991
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, izradu eksperimentalnih vežbi i domaćih zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari