Навигација

ТЕТ210 - Текстилна влакна

Спецификација предмета
НазивТекстилна влакна
АкронимТЕТ210
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЗавршене предиспитне обавезе из предмета „Текстилни материјали“Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са теоријским основама везаним за структуру, својства и примену текстилних влакана, као и стицање практичног знања кроз лабораторијске вежбе и оспособљавање за његову функционалну употребу у различитим областима рада.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да знања из влакана могу користити као теоријску и практичну подлогу у осталим струкама текстилног инжењерства. Студенти добијају основна знања за рад у индустрији хемијских влакана, текстилној индустрији, у области промета текстилним сировинама и др.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет даје знања из хемије и технологије текстилних влакана, природних и хемијских, са акцентом на основне врсте влакана, њихову структуру, својства и примену. Предметом су обухваћени: класификација текстилних влакана и њихов тржишни потенцијал, појединачне групе влакана (целулозна влакна - природна и хемијска, кератинска влакна, свила, хемијска протеинска влакна, синтетизована влакна, влакна из смеше полимера, влакна специјалних својстава) и њихова молекулска и надмолекулска структура и својства, понашање према хемијским и физичким агенсима и способност њихове прераде у текстилне материјале и производе. ; ;
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе студенти проучавају структуру и својства, као и дејство агенаса на поједине групе влакана (целулозна влакна - природна и хемијска, кератинска влакна, свила, хемијска протеинска влакна, синтетизована влакна).
  Литература
  1. П.Шкундрић, М.Костић, А.Медовић, Т.Михаиловић, К.Асановић, Љ.Сретковић, Текстилни материјали, ТМФ, Београд, 2008.
  2. Р.С.Јовановић, Едиција Наука о влакнима и технологија влакана, I Основи науке о влакнима, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  3. Р.С.Јовановић, Едиција “Наука о влакнима и технологија влакана”, II Природна и хемијска целулозна влакна, Грађевинска књига, Београд, 1989
  4. Р.С.Јовановић, Едиција “Наука о влакнима и технологија влакана”, III Природна и хемијска протеинска влакна, Грађевинска књига, Београд, 1989
  5. Р.С.Јовановић, Едиција “Наука о влакнима и технологија влакана”, IV Органска синтетизована влакна, Грађевинска књига, Београд, 1990
  6. Р.С.Јовановић, П.Д.Шкундрић, М.М.Костић, Текстилна влакна, лабораторијски практикум, интерни материјал, ТМФ, Београд, 1991
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања, израду експерименталних вежби и домаћих задатака.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари