Navigacija

14MTET214 - Automatizacija u tekstilnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Automatizacija u tekstilnoj industriji
Akronim 14MTET214
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Omogućava studentima potpuno razumevanje principa automatske regulacije i automatskog upravljanja procesima u području tekstilne tehnologije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Na bazi dobijenih teorijski znanja o sistemima automatskog upravljanja i regulacije, studenti stiču sposbnost samostalnog inženjerskog formulisanja i rešavanja složenih problema vezanih za modernizaciju i osavremenjivanje tehnoloških procesa u tekstilnoj industriji.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Potrebe, značajni uslovi primene automatskog upravljanja i regulisanja. Karakteristike sistema automatskog upravljanja i regulisanja. Zadaci automatizacije u tekstilnoj industriji. Upravljački sistemi. Klasifikacija elemenata automatskog upravljanja i njihove funkcije. Osnove metrologije i merenja. Merni instrumenti i obrada rezultata merenja. Komponente sistema automatskog upravljanja. Pojačavači - zadatak i vrste. Primena računara u procesu automatizacije i regulacije. Prikupljanje i obrada rezultata merenja u tehnološkim procesima primenom računara. Regulatori i upravljački sistemi. Kombinovani regulatori.
   Sadržaj praktične nastave Primenom programskih paketa za objektno programiranje studenti interaktivnim metodama rešavaju konkretne probleme regulacije i automatskog upravljanja procesima tekstilnih tehnologija.
   Literatura
   1. S. Nikolić, Merenje i upravljanje procesima u tekstilnoj i grafičkoj industriji, TMF Beograd, 1999.
   2. D. Popović, P. Pejović, Električna merenja, ETF Beograd, 2005.
   3. Introduction to LabVIEW, Interactive Training CD, National Instruments, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa vizuelnim demonstracijama i praktične vežbe u računarskoj laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari