Навигација

14МТЕТ214 - Аутоматизација у текстилној индустрији

Спецификација предмета
НазивАутоматизација у текстилној индустрији
Акроним14МТЕТ214
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОмогућава студентима потпуно разумевање принципа аутоматске регулације и аутоматског управљања процесима у подручју текстилне технологије.
   Исходи учења (стечена знања)На бази добијених теоријски знања о системима аутоматског управљања и регулације, студенти стичу спосбност самосталног инжењерског формулисања и решавања сложених проблема везаних за модернизацију и осавремењивање технолошких процеса у текстилној индустрији.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПотребе, значајни услови примене аутоматског управљања и регулисања. Карактеристике система аутоматског управљања и регулисања. Задаци аутоматизације у текстилној индустрији. Управљачки системи. Класификација елемената аутоматског управљања и њихове функције. Основе метрологије и мерења. Мерни инструменти и обрада резултата мерења. Компоненте система аутоматског управљања. Појачавачи - задатак и врсте. Примена рачунара у процесу аутоматизације и регулације. Прикупљање и обрада резултата мерења у технолошким процесима применом рачунара. Регулатори и управљачки системи. Комбиновани регулатори.
   Садржај практичне наставеПрименом програмских пакета за објектно програмирање студенти интерактивним методама решавају конкретне проблеме регулације и аутоматског управљања процесима текстилних технологија.
   Литература
   1. С. Николић, Мерење и управљање процесима у текстилној и графичкој индустрији, ТМФ Београд, 1999.
   2. Д. Поповић, П. Пејовић, Електрична мерења, ЕТФ Београд, 2005.
   3. Introduction to LabVIEW, Interactive Training CD, National Instruments, 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања са визуелним демонстрацијама и практичне вежбе у рачунарској лабораторији.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава10Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари