Navigacija

MTET7 - Fiziologija odevanja

Specifikacija predmeta
Naziv Fiziologija odevanja
Akronim MTET7
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovama fiziologije odevanja preko odnosa u okviru sistema: telo-okolina-odeća; upoznavanje sa procesima razmene toplote ljudskog tela i okoline i ulogom odeće u procesu ventilacije; upoznavanje uticaja prirode vlakana i oblika tekstilnih struktura na fiziološka svojstva odeće.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja koja će omogućiti studentima da uspešno rade na razvoju i proizvodnji funkcionalne i komforne odeće.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet daje osnovna saznanja o fiziološkim interakcijama u sistemu telo-okolina-odeća. Multidisciplinarno povezuje znanja iz oblasti prirode vlakana i složenih tekstilnih struktura sa znanjima iz oblasti biohemijskih i termodinamičkih procesa. Predmetom su obuhvaćeni: uslovi za koordinirano odvijanje biohemijskih procesa jezgra tela; ljudski organizam kao mašina koja proizvodi toplotu i njeno predavanje okolini; debalans u predaji toplote, zagrevanje i znojenje; toplotna ravnoteža i zona komfora; termofiziološka i kožno-senzorna udobnost; faktori klime i klimatske zone; ljudski organizam u "zaštitnim zonama"; odeća kao "zaštitna zona"; odeća kao jedina promenljiva veličina u sistemu "telo-okolina-odeća"; uticaj prirode vlakana i složenih tekstilnih struktura na fiziološka svojstva odeće; uticaj mikroorganizama na fiziologiju odevanja.
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave studenti proučavaju fizičko-geometrijska svojstva tekstilnih materijala, transport toplote kroz tekstilni materijal, sorpciona i higroskopna svojstva tekstilnih materijala.
  Literatura
  1. Interni materijal Katedre za TI u redakciji P. Škundrić, MKostić
  2. L. N. Newburgh, Physiology of Heat Regulation and Science of Clothing, Hafner, New York, 1978.
  3. Textiles and the Skin, P.Elsner, K.Hatch, W.Wigger-Alberti, Eds., Karger, Basel 2003
  4. Biofunctional Textiles and the Skin, U.-C.Hipler, P.Elsner, Eds., Karger, Basel 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, izradu eksperimentalnih vežbi i domaćih zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari