Navigacija

14TET109 - Tekstilni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Tekstilni materijali
Akronim 14TET109
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz strukture, svojstava, dobijanja i primene tekstilnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da znanja iz tekstilnih materijala mogu koristiti kao podlogu za sticanje novih znanja iz oblasti tekstilnog inženjerstva i njihovu primenu u praktičnom radu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet je koncipiran tako da daje osnovna znanja iz oblasti tekstilnih materijala polazeći od vlakana, preko pređa do gotovih tekstilnih površina (tkanine, pletenine, netkani tekstilni materijali). ; ;
   Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave studenti se upoznaju sa morfologijom i načinom identifikacije pojedinih vrsta vlakana i njihovih mešavina. Predmet obuhvata i određivanje osnovnih svojstava pređa, tkanina, pletenina i netkanih tekstilnih materijala. ;
   Literatura
   1. P.Škundrić, M.Kostić, A.Medović, T.Mihailović, K.Asanović, Lj.Sretković, Tekstilni materijali, TMF, Beograd, 2008.
   2. R.S.Jovanović, Edicija "Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana", I Osnovi nauke o vlaknima, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
   3. S.Milosavljević, Predenje, TMF, Beograd, 1990.
   4. M.D.Nikolić, Struktura i projektovanje tkanina, TMF, Beograd, 1993.
   5. P.B.Hudson, A.C.Clapp, D.Kness, Joseph's Introductory Textile Science, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1993.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje u vidu predavanja, eksperimentalnih vežbi i izrade domaćih zadataka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari