Navigacija

14TET331 - Studija rada u industriji odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Studija rada u industriji odeće
Akronim 14TET331
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom / Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje i savladavanje metoda za merenje rada u izradi odeće.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o načinu određivanja vremena izvođenja tehnoloških postupaka u industriji odeće.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmetom su obuhvaćene: definicije osnovnih pojmova vezanih za studiju rada, metode merenja vremena pomoću hronometra, metode snimanja filmskom i video kamerom, ostale metode merenja vremena, stabilizacija radnog mesta, određivanje vremena izrade sistemima unapred određenih vremena, mogućnost primene MTM sistema u tehnologiji odeće, sistem oznaka učestalosti i redosled osnovnih pokreta, procena zalaganja, izračunavanje vremena izrade, analiza snimljenog vremena, praćenje i analiza izvršenja normi, analiza rada na mašinama, analiza gubitaka vremena u procesu rada, pojednostavljenje rada, principi racionalizacije i faze u sprovođenju racionalizacije, dijagram poslovanja, korist od pojednostavljenja rada.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata: izradu računskih primera vezanih za studiju pokreta, studiju i analizu vremena i pojednostavljenje rada, kao i posete fabrikama sa ciljem da se studenti upoznaju sa oblicima primene studije rada u pogonima za izradu odeće.
  Literatura
  1. D.Rogale, D.Ujević, S.Firšt Rogale, M.Hrastinski, Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
  2. K.Anastasov, Tehnologija konfekcije i studije rada - Zbirka 111 zadataka sa rešenjima, VTŠ Zrenjanin, 2001.
  3. D.Taboršak, Studij rada, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja, izrade računskih primera i posete pogonima za izradu odeće.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari