Navigacija

prof. dr Nikola Nikačević

Redovni profesor
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 255

011/3303652
lokal 652
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 17. april 2019.

Predmeti

14D108 14D108 - Principi intenzifikacije procesa
14MZM5 14MZM5 - Matematičko modelovanje i optimizacija procesa
ZP39 ZP39 - Modelovanje i simulacija procesa
ZP43 ZP43 - Osnovi automatskog upravljanja
ZP44 ZP44 - Stručna praksa

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Ljiljana Zivanic, Marko Stamenić, Branislav Todić, Dragomir B. Bukur i Nikola Nikačević, Comparison of Cubic-Plus-Association and Soave-Redlich-Kwong Equations of State for Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium of Fischer-Tropsch Reaction Mixture, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 25, 1, 2019, pp. 67-76
 2. Milos Mandic, Vladimir Dikic, Menka Petkovska, Branislav Todić, Dragomir B. Bukur i Nikola Nikačević, Dynamic analysis of millimetre-scale fixed bed reactors for Fischer-Tropsch synthesis, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 192, 2018, pp. 434-447
 3. Branislav Todić, Milos Mandic, Nikola Nikačević i Dragomir B. Bukur, Effects of process and design parameters on heat management in fixed bed Fischer-Tropsch synthesis reactor, KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 35, 4, 2018, pp. 875-889
 4. Marko Stamenić, Vladimir Dikic, Milos Mandic, Branislav Todić, Dragomir B. Bukur i Nikola Nikačević, Multiscale and multiphase model of fixed bed reactors for Fischer–Tropsch Synthesis: Optimization study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 57, 36, 2018, pp. 9964-9979
 5. Branislav Todić, Wenping Ma, Gary Jacobs, Nikola Nikačević, Burtron Davis i Dragomir B. Bukur, Kinetic Modeling of Secondary Methane Formation and 1‐Olefin Hydrogenation in Fischer–Tropsch Synthesis over a Cobalt Catalyst, INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS, 49, 12, 2017, pp. 859-874
 6. Marko Stamenić, Vladimir Dikic, Milos Mandic, Branislav Todić, Dragomir B. Bukur i Nikola Nikačević, Multiscale and multiphase model of fixed bed reactors for Fischer–Tropsch Synthesis: Intensification possibilities study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56, 36, 2017, pp. 9964-9979
 7. Milos Mandic, Branislav Todić, Ljiljana Zivanic, Nikola Nikačević i Dragomir B. Bukur, Effects of Catalyst Activity, Particle Size and Shape, and Process Conditions on Catalyst Effectiveness and Methane Selectivity for Fischer–Tropsch Reaction: A Modeling Study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56, 10, 2017, pp. 2733-2745
 8. Branislav Todić, Lech Nowicki, Nikola Nikačević i Dragomir B. Bukur, Fischer–Tropsch synthesis product selectivity over an industrial iron-based catalyst: Effect of process conditions, CATALYSIS TODAY, 261, 2016, pp. 28-39
 9. Branislav Todić, Vitaly Ordomsky, Nikola Nikačević, Andrei Khodakov i Dragomir B. Bukur, Opportunities for intensification of Fischer–Tropsch synthesis through reduced formation of methane over cobalt catalysts in microreactors, CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, 5, 2015, pp. 1400-1411
 10. Tomasz Olewski, Branislav Todić, Lech Nowicki, Nikola Nikačević i Dragomir B. Bukur, Hydrocarbon selectivity models for iron-based Fischer–Tropsch catalyst, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 5, 2015, pp. 1400-1411

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Dinamika strujanja tečnosti i čestica u reaktorima sa oscilatornim tokom i primena na biohemijsku reakciju uz upotrebu imobilisanih enzima, Danijela Slavnić, 09.09.2020.
 • Metodologija za sintezu reaktora zasnovana na konceptima intenzifikacije procesa i primeni metoda optimizacije, Luka Živković, 06.09.2019.
 • Modelovanje hemijske kinetike i optimizacija reaktora sa pakovanim slojem za Fischer-Tropsch sintezu, Branislav Todić, 18.09.2015.

Master akademske studije

 • Razvoj dinamičkog modela višefaznog reaktora sa oscilatornim tokom za enzimsku reakciju transgalaktozilacije, Andrija Pantelić, 30.07.2020.
 • Rigorozno modelovanje i simulacije dvofaznog toka tečno-čvrsto u reaktoru sa oscilatornim tokom i pregradama, Lazar Lapčević, 30.09.2019.
 • Sinteza galaktooligosaharida primenom imobilisanih enzima u reaktoru sa oscilatornim tokom fluida, Tijana Petrović, 29.09.2017.
 • Rigorozne (CFD )simulacije oscilatornog strujanja tečnosti u reaktoru sa pregradama, Nikola Kljajić, 27.09.2017.
 • Dinamika proticanja dvofaznog toka tečno-čvrsto u reaktoru sa pregradama i oscilatornim tokom fluida, Konstantin Pantić, 15.09.2017.
 • Simulacija i optimizacija pseudohomogenog i heterogenog modela Fishcher-Tropsch reaktora sa pakovanim slojem, Vladimir Dikić, 30.09.2016.
 • Jednodimenzioni heterogeni model reaktora za Fišer-Tropš sintezu u programskom paketu gPROMS, Miloš Mandić, 30.09.2016.
 • Modelovanje Fischer-Tropsch sinteze na nivou čestice katalizatora u programskom paketu Comsol Multiphysics, Dajana Gagić, 08.07.2016.
 • Ispitivanje kvantitativne metodologije za procenu uticaja na životnu sredinu, Nevena Živković, 30.09.2015.
 • Optimizacija membranskog reaktora za proizvodnju vodonika procesom reforminga metana, Ljiljana Živanić, 30.09.2014.
 • Hidrodinamika oscilirajućeg toka fluida u reaktoru sa pregradama, Ana Bjelić, 30.09.2013.
 • Metodologija za kvantitativnu procenu uticaja projekta na životnu sredinu, Suzana Vučinić, 13.09.2013.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje uticaja geometrijske konfiguracije na dvofazni tok čestice-tečnost u reaktoru sa oscilatornim tokom fluida, Aleksandra Tomić, 30.09.2020.
 • Određivanje kinetičkih parametara i simulacija u reaktoru sa oscilatornim tokom reakcije sinteze galaktooligosaharida sa slobodnim enzimom, Jovan Skrobonja, 30.09.2020.
 • Određivanje kinetičkih parametara reakcije sinteze galaktooligosaharida sa imobilisanim enzimom i simulacija u reaktoru sa oscilatornim tokom, Emilija Rakić, 10.09.2019.
 • Određivanje parametara kinetičkog modela enzimske transgalaktozilacije laktoze, Miloš Bogdanović, 03.06.2019.
 • Modelovanje deaktivacije kobaltnog katalizatora u Fišer-Tropš sintezi, Lazar Lapčević, 14.09.2018.
 • Dinamika kretanja čestica jonoizmenjivačke smole u struji rastvora laktoze u reaktoru sa oscilatornim tokom, Đorđe Marić, 22.09.2017.
 • Procena uticaja izgradnje i upotrebe vetroparka na životnu sredinu izrađena pomoću Envigo softvera, Kristina Tanasković, 30.09.2016.
 • Određivanje radnih uslova za biohemijsku reakciju sa imobilisanim enzimima u reaktoru sa oscilirajućim tokom fluida, Tijana Petrović, 30.09.2016.
 • Stabilnost enzima imobilisanog na čestice pri ponovnoj upotrebi u reaktoru sa oscilirajućim tokom za reakciju hidrolize laktoze, Konstantin Pantić, 26.09.2016.
 • Uticaj raspodele zadržavanja faza u reaktoru sa oscilirajućim tokom imobilisanih enzima i tečnosti na stepen konverzije reakcije hidrolize laktoze, Anja Hajnal, 13.09.2016.
 • Raspodela vremena zadržavanja čestica u reaktoru sa oscilirajućim tokom tečnosti, Nataša Javorina, 20.06.2016.
 • Ispitivanje dvofaznog strujanja tečnost-čestice u reaktoru sa oscilacijama toka, Nikola Kljajić, 30.09.2015.
 • Metodologija za procenu uticaja projekta na životnu sredinu, Ana Jurčević, 10.09.2013.
 • Optimizacija dizajna i rada reaktorske kaskade za spore paralelne reakcije, Danka Ćorović, 05.09.2013.

Osnovne studije

 • Smanjenje emisije štetnih gasova iz postrojenja cementne industrije, Aleksandra Novaković, 28.09.2018.
 • Uticaj frekvencije i amplitude na raspodelu vremena zadržavanja tečne faze u reaktoru sa oscilirajućim tokom fluida, Maja Radovanović, 29.12.2014.
 • Uticaj radnih uslova na raspodelu vremena zadržavanja pokretne čvrste faze u reaktorima gas - čvrsto - čvrsto, Marijana Đurić, 04.06.2014.