Навигација

проф. др Никола Никачевић

Ванредни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 255

011/3303652
локал652
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 12. мај 2014.

Предмети

14Д10814Д108 - Принципи интензификације процеса
14МЗМ514МЗМ5 - Математичко моделовање и оптимизација процеса
ЗП39ЗП39 - Моделовање и симулација процеса
ЗП43ЗП43 - Основи аутоматског управљања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Моделовање хемијске кинетике и оптимизација реактора са пакованим слојем за Fischer-Tropsch синтезу, Бранислав Тодић, 18.09.2015.

Мастер академске студије

 • Синтеза галактоолигосахарида применом имобилисаних ензима у реактору са осцилаторним током флуида, Тијана Петровић, 29.09.2017.
 • Ригорозне (CFD )симулације осцилаторног струјања течности у реактору са преградама, Никола Кљајић, 27.09.2017.
 • Динамика протицања двофазног тока течно-чврсто у реактору са преградама и осцилаторним током флуида, Константин Пантић, 15.09.2017.
 • Једнодимензиони хетерогени модел реактора за Фишер-Тропш синтезу у програмском пакету gPROMS, Милош Мандић, 30.09.2016.
 • Симулација и оптимизација псеудохомогеног и хетерогеног модела Fishcher-Tropsch реактора са пакованим слојем, Владимир Дикић, 30.09.2016.
 • Моделовање Fischer-Tropsch синтезе на нивоу честице катализатора у програмском пакету Comsol Multiphysics, Дајана Гагић, 08.07.2016.
 • Испитивање квантитативне методологије за процену утицаја на животну средину, Невена Живковић, 30.09.2015.
 • Оптимизација мембранског реактора за производњу водоника процесом реформинга метана, Љиљана Живанић, 30.09.2014.
 • Хидродинамика осцилирајућег тока флуида у реактору са преградама, Ана Бјелић, 30.09.2013.
 • Методологија за квантитативну процену утицаја пројекта на животну средину, Сузана Вучинић, 13.09.2013.

Основне академске студије

 • Динамика кретања честица јоноизмењивачке смоле у струји раствора лактозе у реактору са осцилаторним током, Ђорђе Марић, 22.09.2017.
 • Одређивање радних услова за биохемијску реакцију са имобилисаним ензимима у реактору са осцилирајућим током флуида, Тијана Петровић, 30.09.2016.
 • Процена утицаја изградње и употребе ветропарка на животну средину израђена помоћу Envigo софтвера, Кристина Танасковић, 30.09.2016.
 • Стабилност ензима имобилисаног на честице при поновној употреби у реактору са осцилирајућим током за реакцију хидролизе лактозе, Константин Пантић, 26.09.2016.
 • Утицај расподеле задржавања фаза у реактору са осцилирајућим током имобилисаних ензима и течности на степен конверзије реакције хидролизе лактозе, Ања Хајнал, 13.09.2016.
 • Расподела времена задржавања честица у реактору са осцилирајућим током течности, Наташа Јаворина, 20.06.2016.
 • Испитивање двофазног струјања течност-честице у реактору са осцилацијама тока, Никола Кљајић, 30.09.2015.
 • Методологија за процену утицаја пројекта на животну средину, Ана Јурчевић, 10.09.2013.
 • Оптимизација дизајна и рада реакторске каскаде за споре паралелне реакције, Данка Ћоровић, 05.09.2013.

Основне студије

 • Утицај фреквенције и амплитуде на расподелу времена задржавања течне фазе у реактору са осцилирајућим током флуида, Маја Радовановић, 29.12.2014.
 • Утицај радних услова на расподелу времена задржавања покретне чврсте фазе у реакторима гас - чврсто - чврсто, Маријана Ђурић, 04.06.2014.