Navigation

проф. др Никола Никачевић

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 255

011/3303652
локал652
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеApril 17, 2019

Предмети

14Д10814D108 - Principles of Process Intensification
14МЗМ514MZM5 - Mathematical Modeling and Process Optimization
22Д11322D113 - Principles of process intensification
22МИП22MIP - Process Intensification
22ММСП22MMSP - Process Modeling and Simulation
22МОП22MOP - Process optimization
22НХТ3422NHT34 - Process Modeling and Simulation
ЗП39ZP39 - Process Modeling and Simulation
ЗП43ZP43 - Essentials of Process Control
ЗП44ZP44 - Professional practice
МХИП8MHIP8 - Process Intensification

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Ljiljana Zivanic, Марко Стаменић, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur, and Никола Никачевић, Comparison of Cubic-Plus-Association and Soave-Redlich-Kwong Equations of State for Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium of Fischer-Tropsch Reaction Mixture, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 25, 1, 2019, pp. 67-76
 2. Milos Mandic, Vladimir Dikic, Менка Петковска, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur, and Никола Никачевић, Dynamic analysis of millimetre-scale fixed bed reactors for Fischer-Tropsch synthesis, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 192, 2018, pp. 434-447
 3. Бранислав Тодић, Milos Mandic, Никола Никачевић, and Dragomir B. Bukur, Effects of process and design parameters on heat management in fixed bed Fischer-Tropsch synthesis reactor, KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 35, 4, 2018, pp. 875-889
 4. Марко Стаменић, Vladimir Dikic, Milos Mandic, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur, and Никола Никачевић, Multiscale and multiphase model of fixed bed reactors for Fischer–Tropsch Synthesis: Optimization study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 57, 36, 2018, pp. 9964-9979
 5. Бранислав Тодић, Wenping Ma, Gary Jacobs, Никола Никачевић, Burtron Davis, and Dragomir B. Bukur, Kinetic Modeling of Secondary Methane Formation and 1‐Olefin Hydrogenation in Fischer–Tropsch Synthesis over a Cobalt Catalyst, INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS, 49, 12, 2017, pp. 859-874
 6. Марко Стаменић, Vladimir Dikic, Milos Mandic, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur, and Никола Никачевић, Multiscale and multiphase model of fixed bed reactors for Fischer–Tropsch Synthesis: Intensification possibilities study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56, 36, 2017, pp. 9964-9979
 7. Milos Mandic, Бранислав Тодић, Ljiljana Zivanic, Никола Никачевић, and Dragomir B. Bukur, Effects of Catalyst Activity, Particle Size and Shape, and Process Conditions on Catalyst Effectiveness and Methane Selectivity for Fischer–Tropsch Reaction: A Modeling Study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56, 10, 2017, pp. 2733-2745
 8. Бранислав Тодић, Lech Nowicki, Никола Никачевић, and Dragomir B. Bukur, Fischer–Tropsch synthesis product selectivity over an industrial iron-based catalyst: Effect of process conditions, CATALYSIS TODAY, 261, 2016, pp. 28-39
 9. Бранислав Тодић, Vitaly Ordomsky, Никола Никачевић, Andrei Khodakov, and Dragomir B. Bukur, Opportunities for intensification of Fischer–Tropsch synthesis through reduced formation of methane over cobalt catalysts in microreactors, CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, 5, 2015, pp. 1400-1411
 10. Tomasz Olewski, Бранислав Тодић, Lech Nowicki, Никола Никачевић, and Dragomir B. Bukur, Hydrocarbon selectivity models for iron-based Fischer–Tropsch catalyst, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 5, 2015, pp. 1400-1411

Менторство

Докторске академске студије

 • Динамика струјања течности и честица у реакторима са осцилаторним током и примена на биохемијску реакцију уз употребу имобилисаних ензима, Данијела Славнић, 09.09.2020.
 • Методологија за синтезу реактора заснована на концептима интензификације процеса и примени метода оптимизације, Лука Живковић, 06.09.2019.
 • Моделовање хемијске кинетике и оптимизација реактора са пакованим слојем за Fischer-Tropsch синтезу, Бранислав Тодић, 18.09.2015.

Мастер академске студије

 • Нумеричка оптимизација континуалног интензификованог реактора за производњу галактоолигосахарида, Cristhian Marcelo Chingo Aimacana, 29.09.2022.
 • Развој кинетичког модела и оптимизација континуалног интензификованог реактора за производњу пребиотика, Тамара Јанковић, 14.07.2022.
 • Испитивање кинетике катализоване реакције хидрогенизације дибензилтолуена, Александра Томић, 30.09.2021.
 • Одређивање кинетике реакције добијања хидроксиметилфурфурала из биомасе, Емилија Ракић, 15.06.2021.
 • Развој динамичког модела вишефазног реактора са осцилаторним током за ензимску реакцију трансгалактозилације, Андрија Пантелић, 30.07.2020.
 • Ригорозно моделовање и симулације двофазног тока течно-чврсто у реактору са осцилаторним током и преградама, Лазар Лапчевић, 30.09.2019.
 • Синтеза галактоолигосахарида применом имобилисаних ензима у реактору са осцилаторним током флуида, Тијана Петровић, 29.09.2017.
 • Ригорозне (CFD )симулације осцилаторног струјања течности у реактору са преградама, Никола Кљајић, 27.09.2017.
 • Динамика протицања двофазног тока течно-чврсто у реактору са преградама и осцилаторним током флуида, Константин Пантић, 15.09.2017.
 • Једнодимензиони хетерогени модел реактора за Фишер-Тропш синтезу у програмском пакету gPROMS, Милош Мандић, 30.09.2016.
 • Симулација и оптимизација псеудохомогеног и хетерогеног модела Fishcher-Tropsch реактора са пакованим слојем, Владимир Дикић, 30.09.2016.
 • Моделовање Fischer-Tropsch синтезе на нивоу честице катализатора у програмском пакету Comsol Multiphysics, Дајана Гагић, 08.07.2016.
 • Испитивање квантитативне методологије за процену утицаја на животну средину, Невена Живковић, 30.09.2015.
 • Оптимизација мембранског реактора за производњу водоника процесом реформинга метана, Љиљана Живанић, 30.09.2014.
 • Хидродинамика осцилирајућег тока флуида у реактору са преградама, Ана Бјелић, 30.09.2013.
 • Методологија за квантитативну процену утицаја пројекта на животну средину, Сузана Вучинић, 13.09.2013.

Основне академске студије

 • Испитивање услова за континуалну производњу пребиотика у спиралном реактору са преградама и осцилаторним током, Марта Крстић, 28.09.2023.
 • Експериментално испитивање струјања у хеликс реактору са преградама при осцилаторном току, Мартин Савићевић, 30.09.2022.
 • Пуштање у рад хеликс реактора са преградама за континуалну производњу галактоолигосахарида, Мина Драшкић, 30.09.2022.
 • Испитивање утицаја геометријских конфигурација на струјање у реакторима са осцилаторним током флуида за потребе производње галакто-олигосахарида, Јана Лукић, 23.08.2021.
 • Кинетички модел и одређивања константи брзине за ензимски катализовану синтезу фрукто-олигосахарида из сахарозе, Тамара Јанковић, 13.07.2021.
 • Испитивање утицаја геометријске конфигурације на двофазни ток честице-течност у реактору са осцилаторним током флуида, Александра Томић, 30.09.2020.
 • Одређивање кинетичких параметара и симулација у реактору са осцилаторним током реакције синтезе галактоолигосахарида са слободним ензимом, Јован Скробоња, 30.09.2020.
 • Одређивање кинетичких параметара реакције синтезе галактоолигосахарида са имобилисаним ензимом и симулација у реактору са осцилаторним током, Емилија Ракић, 10.09.2019.
 • Одређивање параметара кинетичког модела ензимске трансгалактозилације лактозе, Милош Богдановић, 03.06.2019.
 • Моделовање деактивације кобалтног катализатора у Фишер-Тропш синтези, Лазар Лапчевић, 14.09.2018.
 • Динамика кретања честица јоноизмењивачке смоле у струји раствора лактозе у реактору са осцилаторним током, Ђорђе Марић, 22.09.2017.
 • Одређивање радних услова за биохемијску реакцију са имобилисаним ензимима у реактору са осцилирајућим током флуида, Тијана Петровић, 30.09.2016.
 • Процена утицаја изградње и употребе ветропарка на животну средину израђена помоћу Envigo софтвера, Кристина Танасковић, 30.09.2016.
 • Стабилност ензима имобилисаног на честице при поновној употреби у реактору са осцилирајућим током за реакцију хидролизе лактозе, Константин Пантић, 26.09.2016.
 • Утицај расподеле задржавања фаза у реактору са осцилирајућим током имобилисаних ензима и течности на степен конверзије реакције хидролизе лактозе, Ања Хајнал, 13.09.2016.
 • Расподела времена задржавања честица у реактору са осцилирајућим током течности, Наташа Јаворина, 20.06.2016.
 • Испитивање двофазног струјања течност-честице у реактору са осцилацијама тока, Никола Кљајић, 30.09.2015.
 • Методологија за процену утицаја пројекта на животну средину, Ана Јурчевић, 10.09.2013.
 • Оптимизација дизајна и рада реакторске каскаде за споре паралелне реакције, Данка Ћоровић, 05.09.2013.

Основне студије

 • Смањење емисије штетних гасова из постројења цементне индустрије, Александра Новаковић, 28.09.2018.
 • Утицај фреквенције и амплитуде на расподелу времена задржавања течне фазе у реактору са осцилирајућим током флуида, Маја Радовановић, 29.12.2014.
 • Утицај радних услова на расподелу времена задржавања покретне чврсте фазе у реакторима гас - чврсто - чврсто, Маријана Ђурић, 04.06.2014.