Навигација

др Бранислав Тодић

Асистент са докторатом
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 464

Предмети

ЗП25ЗП25 - Програмирање

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Бранислав Тодић, Tejas Bhatelia, Gilbert Froment, Wenping Ma, Gary Jacobs, Burtron Davis и Dragomir B. Bukur, Kinetic Model of Fischer−Tropsch Synthesis in a Slurry Reactor on Co−Re/Al2O3 Catalyst, INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 52, 2013, pp. 669-679
  2. Gary Jacobs, Wenping Ma, Pei Gao, Бранислав Тодић, Tejas Bhatelia, Dragomir B. Bukur, Syed Khalid и Burtron Davis, Fischer-Tropsch synthesis: differences observed in local atomic structure and selectivity with Pd compared to typical promoters (Pt, Re, Ru) of Co/Al2O3 catalysts, TOPICS IN CATALYSIS, 55, 2012, pp. 811-817