Навигација

МХИП8 - Интензификација процеса

Спецификација предмета
НазивИнтензификација процеса
АкронимМХИП8
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Упознање студената са концептом интензификације процеса, као алтернативом класичном развоју и пројектовању процеса у хемијском инжењерству. ; 2. Упознавање са различитим хемијско-инжењерским принципима који се могу користити за интензификацију процеса. ; 3 Упознавање са конкретним процесима заснованим на принципу интензификације. ; 4. Стицање увида у тренутно стање примене принципа интензификације процеса, на нивоу истраживања, развоја и индустрије. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени за: ; 1. Нови приступ развоју и пројектовању процеса, заснован на интензификацији процеса ; 2. Примену принципа интензификације процеса у истраживачком раду ; 3. Примену принципа интензификације процеса у развоју нових технологија ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод у интензификацију процеса: основни принципи и разлике у односу на класичан приступ пројектовању процеса. ; 2 Интензификација процеса у просторном, енергетском, синергетском и временском домену ; 3. Функционална интеграција уређаја у постројењу ; 4. Енергетска интеграција ; 5. Структурна интеграција (хибридни и мултифункционални уређаји) ; 6. Минијатуризација уређаја: микрореактори, микросепаратори и сл. ; 7. Намерно нестационарни процеси ; 8. Пресек стања у области интензификације процеса: процеси на нивоу истраживања, развоја и индустрије ;
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе студенти ће радити по један пројектни задатак.
  Литература
  1. Материјали са предавања, у електронском облику
  2. A. Stankiewicz, J. A. Moulijn (editori), Re-Engineering the Chemical Processing Plant: Process Intensification, Marcel Dekker, 2004
  3. D. Reay, C. Ramshaw, A. Harvey (editori), Process Intensification: Engineering for Efficiency, sustainability and Flexibility, Butterworth-Heineman, 2008
  4. Action Group Process Intensification, “European Roadmap for Process Intensification”, Creative Energy – Energy Transition, 2008
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања, израда пројекaта, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти50
  Колоквијуми
  Семинари