Navigacija

doc. dr Mirko Stijepović

Docent
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 406

011/3303-736
lokal 736
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 1. septembar 2016.

Predmeti

14MEIP 14MEIP - Energetska integracija procesa
ZP25 ZP25 - Programiranje
ZP44 ZP44 - Stručna praksa

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi sa skupova

  1. Jovana Ilić, Mirko Stijepović, Aleksandar Grujić, Jasna Stajić-Trošić, Gorica Ivaniš i Mirjana Kijevčanin, Estimation of Saft and PC-SAFT EOS Parameters for N-Heptane Under High Pressure Conditions, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies – OTEH 2016, 2017, Zbornik radova sa OTEH 2016.

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Analiza i energetska optimizacija procesa proizvodnje akrilonitrila, Dragan Vučinić, 25.09.2019.
  • Analiza i optimizacija procesa proizvodnje amonijaka, Marina Vasić, 24.09.2019.
  • Simulacija i optimizacija procesa proizvodnje visoko oktanskih benzina, Mladen Petrović, 19.03.2019.

Osnovne akademske studije

  • Simulacija procesa hidrodesulfurizacije frakcije benzina, Aleksa Miladinović, 18.02.2021.
  • Analiza rada različitih sistema daljinskog grejanja, Dragan Vučinić, 05.04.2018.
  • Simulacija procesa prečišćavanja prirodnog gasa, Aleksandar Trifunović, 27.09.2017.