Navigation

доц. др Мирко Стијеповић

Доцент
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 406

011/3303-736
локал736
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеSeptember 01, 2016

Предмети

ЗП44ZP44 - Professional practice

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови са скупова

  1. Jovana Ilić, Mirko Stijepović, Aleksandar Grujić, Jasna Stajić-Trošić, Горица Иваниш, and Mirjana Kijevčanin, Estimation of Saft and PC-SAFT EOS Parameters for N-Heptane Under High Pressure Conditions, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies – OTEH 2016, 2017, Zbornik radova sa OTEH 2016.

Менторство

Мастер академске студије

  • Анализа и енергетска оптимизација процеса производње акрилонитрила, Драган Вучинић, 25.09.2019.
  • Анализа и оптимизација процеса производње амонијака, Марина Васић, 24.09.2019.
  • Симулација и оптимизација процеса производње високо октанских бензина, Младен Петровић, 19.03.2019.

Основне академске студије

  • Симулација процеса пречишћавања природног гаса, Александар Трифуновић, 27.09.2017.