Navigacija

as. master Mila Krstajić Pajić

Asistent
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 22. jun 2017.