Navigacija

as. dr. dr Mila Krstajić Pajić

Asistent sa doktoratom
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 30. januar 2020.

Predmeti

ZP291 ZP291 - Fizička hemija 1

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije