Navigacija

as. dr. dr Sonja Jakovetić Tanasković

Asistent sa doktoratom
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju
3303-776
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 6. jul 2018.