Navigacija

prof. dr Maja Vukašinović-Sekulić

Vanredni profesor
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 70

011/3303845
lokal 845
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 22. april 2019.

Predmeti

14MBIP01 14MBIP01 - Mikrobiologija i mikrobiološka analitika hrane
BBI38 BBI38 - Genetika
D104BB D104BB - Industrijska mikrobiologija
ZP212 ZP212 - Mikrobiologija
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MBIP3 MBIP3 - Tehnologija fermentisanih mlečnih proizvoda
HFI312 HFI312 - Mikrobiologija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Jasmina Stojkovska, Danijela Kostic, Zeljka Jovanovic, Maja Vukašinović-Sekulić, Vesna Mišković-Stanković i Bojana Obradović, A comprehensive approach to in vitro functional evaluation of Ag/alginate nanocomposite hydrogels, CARBOHYDRATE POLYMERS, 111, 2014, pp. 305-314
 2. Aleksandra Đukić Vuković, LJiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Svetlana Nikolić Poligenis i Jelena Pejin, Integrated production of lactic acid and biomass on distillery stillage, BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 3. Aleksandra Đukić Vuković, Ljiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Marica Rakin, Svetlana Nikolić Poligenis, Jelena Pejin i Maja Bulatović, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Uticaj različitih faktora na antimikrobnu aktivnost etarskih ulja, Marija Miljković, 03.12.2020.
 • Mikrobiološka kontrola kvaliteta vode nakon adsorpcione filtracije namenjena za primenu u farmaceutskoj industriji, Andrijana Vujić, 30.09.2020.
 • Antibakterijski efekat etarskog ulja karanfilića prema Listeria monocytogenes, Kristina Mandić, 30.09.2019.
 • Antibakterijska aktivnost etarskog ulja karanfilića prema vrstama roda Bacillus, Ljubomir Delić, 30.09.2019.
 • Antibakterijski efekat etarskog ulja karanfilića u mleku prema patogenim vrstama bakterija uzročnicima trovanja hranom, Aleksandra Mitrić, 29.08.2019.
 • Sinergistički efekat etarskog ulja karanfilića i etanolnog ekstrakta propolisa prema Candida albicans, Nikola Kovačević, 28.09.2018.
 • Biološka svojstva suncokretovog meda, Miroslav Žeravica, 08.05.2018.
 • Karakteristike bioaktivnih peptida oslobođenih tripsinom iz koncentrata proteina soje, Sofija Urošević, 06.12.2017.
 • Antimikrobna aktivnost etarskog ulja kurkume i đumbira, Ivana Nikolić, 30.09.2016.
 • Biološka aktivnost i tehnološke karakteristike peptida oslobođenih nakon hidrolize koncentrata proteina surutke tripsinom, Aleksandra Todorović, 30.09.2016.
 • Antimikrobna aktivnost etarskog ulja ploda kleke, Petar Andrejić, 06.05.2016.
 • Antimikrobna aktivnost šumskog meda sa planine Goč, Marina Radulović, 30.09.2015.
 • Uticaj galaktooligosaharida na aktivnost i stabilnost probiotskih bakterija u fermentisanim napicima na bazi surutke, Dunja Redžić, 30.09.2015.
 • Antimikrobna aktivnost mediteranskih biljaka, Bojana Šoškić, 30.09.2015.
 • Uticaj koncentrata proteina surutke i meda na karakteristike fermentisanih napitaka na bazi surutke, Jovana Cvetić, 08.12.2014.
 • Antimikrobna aktivnost bagremovog i livadskog meda, Sandra Jovanović, 03.12.2014.
 • Primena meda u proizvodnji fermentisanih napitaka na bazi surutke, Dejan Karlečik-Radonjić, 30.09.2014.
 • Uticaj sadržaja mlečne masti u napicima na bazi surutke, na rast i preživljavanje probiotske starter kulture ABY-6, Aneta Badrkić, 18.02.2014.
 • Uticaj sadržaja suve materije u napicima na bazi surutke, na rast i preživljavanje probiotske starter kulture ABY-6, Marija Oljačić, 30.09.2013.
 • Aktivnosti komercijalne starter kulture ABY-6 u različitim vrstama surutke, Marina Tomić, 30.09.2013.
 • Proizvodnja funkcionalnih napitaka od kozje surutke sa dodatkom inulina, Marija Vasić, 28.09.2012.
 • Razvoj starter kultura za proizvodnju funkcionalnih napitaka od surutke, Žaklina Tasić, 25.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Primena etarskih ulja kod lečenja infekcija prouzrokovanih rezistentnim sojevima mikroorganizama, Ivana Šarić, 09.03.2021.
 • Antifungalna aktivnost etarskih ulja začinskog i lekovitog bilja prema uzročnicima kvarenja hrane, Tatjana Majstorović, 30.09.2020.
 • Inhibitorni efekat etarskih ulja začinskog i lekovitog bilja prema vrstama roda Bacillus, Darja Jovanović, 30.09.2020.
 • Upotreba etarskih ulja u konzervisanju prehrambenih proizvoda, Jovana Milenković, 30.09.2020.
 • Primena etarskih ulja začinskog i lekovitog bilja u proizvodnji različitih vrsta sira, Nađa Čupić, 24.09.2020.
 • Biološka svojstva etarskog ulja karanfilića, Milica Vasić, 13.07.2020.
 • Antibakterijska aktivnost etarskog ulja karanfilića prema Salmonella enterica serovar. Enteritidis, Jovana Drdanovski, 27.09.2019.
 • Kinetika antibakterijske aktivnosti etarskog ulja karanfilića prema vrstama roda Bacillus u medijumima sa različitim sadržajem organskih materija, Natalija Aleksić, 15.07.2019.
 • Uticaj organskih materija na antibakterijsku aktivnost etarskog ulja karanfilića prema Staphylococcus aureus, Nevena Trojanović, 28.06.2019.
 • Primena etarskog ulja karanfilića i etanolnog ekstrakta propolisa kod oralnih kandidijaza, Milica Ćurčić, 10.05.2019.
 • Primena mikrotalasnog tretmana za smanjenje alergenosti glutena pšeničnog brašna, Tamara Tadić, 28.09.2018.
 • Antifungalna aktivnost etarskog ulja timijana prema Candida albicans, Bojana Milićević, 28.09.2018.
 • Antibakterijska aktivnost etarskog ulja karanfilića u mleku prema Staphylococcus aureus, Aleksandra Doder, 28.09.2018.
 • Antibakterijska aktivnost etarskog ulja timijana prema patogenim vrstama bakterija uzročnicima trovanja hranom, Anđela Paunović, 24.09.2018.
 • Antibakterijska aktivnost etarskog ulja karanfilića prema Staphylococcus aureus, Aleksandra Mitrić, 06.07.2018.
 • Antifungalna aktivnost etanolnog ekstrakta propolisa prema Candida albicans, Danica Kostić, 17.04.2018.
 • Primena etarskog ulja karanfilića kod infekcija koje izaziva Candida albicans, Aleksandra Cvjetković, 30.09.2017.
 • Primena etanolnog ekstrakta propolisa kod infekcija koje izaziva Staphylococcus aureus, Katarina Savić, 28.09.2017.
 • Antibakterijska aktivnost etanolnog ekstrakta propolisa prema Staphylococcus epidermidis, Suzana Karać, 28.09.2017.
 • Antimikrobna aktivnost propolisa, Katarina Pajkić, 22.06.2017.
 • Antimikrobna aktivnost etarskog ulja karanfilića, Jelena Urošević, 30.09.2016.
 • Mikrobiološko ispitivanje savske vode, Ana Maksimović, 18.12.2015.
 • Antifugalna aktivnost etarskog ulja mediteranskih biljaka prema Candida albicans, Dragana Marković, 30.09.2015.
 • Fizičko-hemijska i senzorska svojstva probiotskog fermentisanog napitka na bazi surutke, Katarina Buljubašić, 30.09.2015.
 • Antibakterijskog aktivnost etarskog ulja divljeg origana prema vrstama Staphylococcus, Tijana Milenković, 30.09.2015.
 • Antibakterijska aktivnost etarskog ulja divljeg origana prema Gram negativnim vrstama bakterija, Aleksandra Todorović, 30.09.2015.
 • Uticaj termičkog tretmana na fizičko-hemijska svojstva probiotskog fermentisanog napitka na bazi surutke, Natalija Vulin, 29.04.2015.
 • Antimikrobna aktivnost livadskog meda različitog geografskog porekla, Ana Tončev, 30.09.2014.
 • Stabilnost probiotskih bakterija u fermentisanim napicima na bazi surutke sa smanjenim sadržajem laktoze, Nikola Bešlić, 30.09.2014.
 • Mikrobna proizvodnja α-galaktozidaza pomoću bakterija mlečne kiseline, Petar Milkić, 30.09.2014.
 • Ispitivanje antimikrobne aktivnosti bagremovog meda agar difuzionom metodom, Vanja Lužnik, 30.09.2014.
 • Primena β-galaktozidaze u proizvodnji fermentisanih napitaka na bazi surutke sa smanjenim sadržajem laktoze, Dunja Redžić, 30.09.2014.
 • Uticaj enzimski hidrolizovane laktoze na aktivnost ABY-6 starter kulture u napicima na bazi surutke, Aleksandra Pavić, 16.07.2014.
 • Primena Bifidobacterium bifidum NRRL B-41410 u proizvodnji funkcionalnih napitaka od surutke, Marija Oljačić, 27.09.2012.

Osnovne studije

 • Primena komercijalne starter kulture ABY-6 u proizvodnji funkcionalnih napitaka na bazi surutke, Jelena Andrić, 27.06.2013.
 • Proizvodnja funkcionalnih napitaka od mešavine kozje i ovčje surutke, Aleksandra Adžić, 22.02.2013.
 • Optimizacija uslova za proizvodnju mlečne kiseline pomoću Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, Maja Kovačević, 09.06.2010.
 • Primena bakterija mlečne kiseline u proizvodnji mlečne kiseline, Jovana Zelenbaba, 02.06.2010.
 • Selekcija kvasaca namenjenih proizvodnji funkcionalne stočne hrane, Tijana Topalović, 10.09.2009.
 • Selekcija bakterija mlečne kiseline za proizvodnju stočne hrane na bazi kukuruzne džibre, Dijana Maljenović, 27.01.2009.
 • Ispitivanje probiotskih osobina različitih vrsta kvasca, Dijana Ječmenica, 30.12.2008.
 • Mikrobiološka i hemijska analiza vode akumulacionog jezera Gruža, Dragana Kalušević, 06.05.2008.
 • Karakterizacija bakteriocina prirodnog izolata Lactococcus lactis ssp. lactis BGBK-12, Ivana Zeković, 09.11.2007.
 • Ispitivanje kvaliteta kukuruzne džibre i mogućnost njene primene kao stočne hrane, Marijana Mršović, 20.07.2007.
 • Poboljšanje viabilnosti kvasca Saccharomyces ellipsoideus u fermentisanim hidrolizatima kukuruznog brašna sa dodatkom različitih vitamina i minerala, Jelena Aleksić, 22.06.2007.
 • Primena kvasca Saccharomyces ellipsoideus u proizvodnji bioetanola iz hidrolizata kukuruznog brašna, Aleksandra Dakserović, 07.05.2007.
 • Karakterizacija bakterija mlečne kiseline iz mladog kozjeg sira, Jovana Ripić, 19.05.2006.