Navigacija

dr Maja Bulatović

Naučni saradnik
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 73

011/3303735
lokal 735
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 30. novembar 2016.

Predmeti

BBI311 BBI311 - Sirovine u biotehnologiji
BBI410 BBI410 - Biotehnološki praktikum 2
MBIP03 MBIP03 - Analitika prehrambenih proizvoda

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Aleksandra Đukić Vuković, Ljiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Marica Rakin, Svetlana Nikolić Poligenis, Jelena Pejin i Maja Bulatović, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043