Navigacija

dr Aleksandra Đukić Vuković

Naučni saradnik
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 69 c

011/3303724
lokal 724
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 12. jul 2014.

Predmeti

14BBI471 14BBI471 - Metaboličko i genetičko inženjerstvo
14BBI473 14BBI473 - Farmaceutska biotehnologija
14MBIB3 14MBIB3 - Farmaceutska biotehnologija
14HFI412 14HFI412 - Farmaceutska biotehnologija
MBIP03 MBIP03 - Analitika prehrambenih proizvoda

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije