Navigation

ас. др. др Александра Ђукић Вуковић

Асистент са докторатом
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 69 ц

011/3303724
локал724
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звањеJuly 06, 2018

Област интересовања

 • Млечно-киселинска ферментација
 • Пробиотици
 • Валоризација отпада и споредних производа прехрамбене и агро индустрије

Предмети

14ББИ4614BBI46 - Biotechnological processes
14ББИ47114BBI471 - Metabolic and Genetic Engineering
14ББИ47314BBI473 - Pharmaceutical Biotechnology
14МБИБ314MBIB3 - Pharmaceutical Biotechnology
14ХФИ41214HFI412 - Pharmaceutical Biotechnology
МБИП03MBIP03 - Analytics of food products

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Ilija Djekić, Neus Sanjuán, Gabriela Clemente, Anet Režek Jambrak, Александра Ђукић Вуковић, Urška Vrabič Brodnjak, Eugen Pop, Rallou Thomopoulos, and Alberto Tonda, Review on environmental models in the food chain-Current status and future perspectives, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 176, 2018, pp. 1012-1025; doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.241
 2. Александра Ђукић Вуковић, Bojan Jokić, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin, and LJiljana Mojović, Mg-modified zeolite as a carrier for Lactobacillus rhamnosus in L (+) lactic acid production on distillery wastewater, JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 59, 2016, pp. 262-266; 10.1016/j.jtice.2015.07.035
 3. Dragana Mladenović, Александра Ђукић Вуковић, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin, and LJiljana Mojović, Lactic acid production on a combined distillery stillage and sugar beet molasses substrate, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 91, 9, 2016, pp. 2474-2479; 10.1002/jctb.4838
 4. Александра Ђукић Вуковић, Драгана Младеновић, Милош Радосављевић, Сунчица Коцић-Танацков, Јелена Пејин, and LJiljana Mojović, Wastes from bioethanol and beer productions as substrates for L(+) lactic acid production – A comparative study, WASTE MANAGEMENT, 48, 2016, pp. 478-482
 5. Александра Ђукић Вуковић, LJiljana Mojović, Valentina Semenčenko, Milica Radosavljević, Jelena Pejin, and Sunčica Kocić-Tanackov, Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 73, 2015, pp. 75-80; 10.1016/j.foodres.2014.07.048
 6. Jelena Pejin, Miloš Radosavljević, LJiljana Mojović, Sunčica Kocić-Tanackov, and Александра Ђукић Вуковић, The influence of calcium-carbonate and yeast extract addition on lactic acid fermentation of brewer’s spent grain hydrolysate, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 73, 2015, pp. 31-35; 10.1016/j.foodres.2014.12.023
 7. Jelena Pejin, LJiljana Mojović, Dušanka Pejin, Sunčica Kocić-Tanackov, D. Savić, Svetlana Nikolić Poligenis, and Александра Ђукић Вуковић, Bioethanol production from triticale by simultaneous saccharification and fermentation with magnesium or calcium ions addition, FUEL, 142, 2015, pp. 58-64
 8. Александра Ђукић Вуковић, Љиљана Мојовић, Бојан Јокић, Светлана Николић, and Јелена Пејин, Lactic acid production on liquid distillery stillage by Lactobacillus rhamnosus immobilized onto zeolite, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 135, 2013, pp. 454-458
 9. Александра Ђукић Вуковић, LJiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Svetlana Nikolić Poligenis, and Jelena Pejin, Integrated production of lactic acid and biomass on distillery stillage, BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 10. Valentina Semenčenko, LJiljana Mojović, Александра Ђукић Вуковић, Milica Radosavljević, Dušanka Terzić, and Marija Milašinović-Šeremešić, Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for bioethanol and dried distillers’ grains with soluble (DDGS) production, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 11. Александра Ђукић Вуковић, Љиљана Мојовић, Маја Вукашиновић-Секулић, Марица Ракин, Светлана Николић Полигенис, Jelena Pejin, and Маја Булатовић, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043
 12. Љиљана Мојовић, Dušanka Pejin, Марица Ракин, Jelena Pejin, Светлана Николић Полигенис, and Александра Ђукић Вуковић, How to improve the economy of bioethanol production in Serbia, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 16, 8, 2012, pp. 6040-6047

Руковођење научним пројектима

Међународни пројекат билатералне сарадње Србија (Технолошко-металуршки факултет)-Немачка (Карлсруе Технолошки Институт), Министарства просвете, науке и технолошког развоја, "Integrated pulsed electric field extraction and lactic acid bacteria fermentation for the production of microalgal extracts fortified with probiotics (PEF4AlgBiotics)"

Учешће у научним пројектима

 • Пројекат технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР 20064 "Развој биотехнолошких поступака за производњу адитива и нових формулација за прехрамбену индустрију", 2009.
 • Пројекат технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР 18002 "Повећање ефикасности производње биоетанола на обновљивим сировинама потпуним искоришћењем споредних производа", 2009-2010.
 • Пројекат технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР 31017 "Производња млечне киселине и пробиотика на отпадним производима прехрамбене и агро-индустрије" (2011-2018)
 • Међународни пројекат билатералне сарадње Србија-Кина, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, "Improvement of bulk chemical production on renewable biomass"
 • Национални представник у управном телу "COST Action TD 1104 - European network for development of electroporation - based technologies and treatments (EP4Bio2Med) " (2012-2016)
 • Заменик национални представник у управном телу "COST Action CA 15118: Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)" (2016-2020)

Патенти и техничка решења

Љ. Мојовић, А. Ђукић-Вуковић, Ј. Пејин, С. Коцић-Танацков, Д. Младеновић (2015). Поступак производње млечне киселине и пробиотског додатка исхрани животиња на течној дестилеријској џибри, Техничко решење М83, Корисник: Реахем д.о.о., Србобран, Србија, прихваћено од стране Матичног одбора за биотехнологију и пољопривреду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Усавршавања

Постдокторски истраживачки боравак Центар за целуларно електрично инжењерство, Лабораторија за биокибернетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Љубљани, Љубљана, Словенија, 01.07.2017-30.09.2017., Утицај електропорације на пробиотска својства бактерија.

Награде и признања

 • I награда на Националном такмичењу најбољих докторских дисертација из области прехрамбеног инжењерства и прехрамбене технологије, Удружења прехрамбених технолога Србије, 2013.
 • Национални представник на Европском такмичењу најбољих студената докторских студија из области прехрамбене технологије (EFFOST/EFCE/Barilla The 7th European Workshop on Food Engineering and Technology, May 7-8th 2013, Parma, Italy)
 • Стипендија за студенте докторских студија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2009-2010)
 • Стипендија за постдокторско усавршавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2017)

Чланство у професионалним и струковним организацијама

 • Удружења прехрамбених технолога Србије
 • Удружења микробиолога Србије
 • International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments

Лична презентација