Navigacija

14MBIB3 - Farmaceutska biotehnologija

Specifikacija predmeta
Naziv Farmaceutska biotehnologija
Akronim 14MBIB3
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Da nije birao Farmaceutsku biotehnologiju na osnovnim studijama ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je usvajanje znanja o osnovnim biotehnološkim postupcima i tehnikama za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, dijagnostičkih sredstava i genskih terapeutika. Kroz stečena znanja na ovom kursu i uz povezivanje sa baznim predmetima na prethodnim godinama studiranja i praktičnim znanjima studenti se osposobljavaju za rad u savremenoj biofarmaceutskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje biotehnološkim postupcima i tehnikama za proizvodnju biofarmaceutika i osposobljavanje za rad u savremenoj biofarmaceutskoj industriji
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U predmetu se izučavaju biotehnološki procesi za proizvodnju farmaceutika koji se izvode pomoću živih ćelija (bakterije, animalne ćelije, biljne ćelije), enzima, gena ili kulture tkiva. Osnovne grupe biofarmaceutika koje se izučavaju u ovom kursu su sledeće: antibiotici, vitamini, antitela, vakcine, interferon i interleukin, hematopoetski faktori, terapeutski hormoni (insulin), antikoagulanti i trombolitični agensi.
  Sadržaj praktične nastave Predmet je baziran na predavanjima (koja uključuju i računske primere) i eksperimentalnim vežbama. ; Praktična nastava se sastoji iz eksperimentalnih vežbi koje obuhvataju koncipiranje jedne tradicionalne fermentativne tehnologije za proizvodnju farmaceutika, izolaciju producenata antibiotika, izradu antibiograma, određivanje MIK antibiotika; praćenje sadržaja proteina u procesu; razdvajanje proteina metodama gel elektroforeze; određivanje sadržaja vitamina biotehnološkom metodom, izolovanje DNK iz biološkog materijala. ;
  Literatura
  1. Ljiljana Mojović, Farmaceutska biotehnologija, udžbenik, TMF, ; Beograd, 2008.
  2. Walsh G., Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology (Hardcover). ; Publisher: John Wiley & Sons; 2nd edition, 2003
  3. Daan J. A. Crommelin, Daan J.A. Crommelin, Robert D. Sindelar Pharmaceutical ; Biotechnology (Hardcover), 2 nd edition, Taylor and Francis, 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0.4 1.6
  Metode izvođenja nastave Usmena predavanja, prezentacije, domaći zadaci, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 15