Navigacija

prof. dr Antonije Onjia

Vanredni profesor
Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta

TMF - velika zgrada, kancelarija 216

011/3370547
011/3303646
lokal 646
Naučna oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 21. septembar 2017.

Predmeti

14D141 14D141 - Masena spektrometrija
14HKK44 14HKK44 - Projektovanje i akreditacija laboratorija
14HKK49 14HKK49 - Kontrola kvaliteta vazduha i vode
D150 D150 - Odabrana poglavlja instrumentalne analize
DZ1 DZ1 - Viši kurs analitičke hemije
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MHMS MHMS - Masena spektrometrija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Slavica Ražić i Antonije Onjia, Trace element analysis and pattern recognition techniques in classification of wine from central Balkan countries, AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE, 61, 4, 2010, pp. 506-511
 2. Aleksandra Nastasović i Antonije Onjia, Determination of glass temperature of polymers by inverse gas chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1195, 1-2, 2008, pp. 1-15
 3. Kamil Motyka, Antonije Onjia, Pavel Mikuška i Zbynek Vecera, Flow-injection chemiluminescence determination of formaldehyde in water, TALANTA, 71, 2, 2007, pp. 900-905
 4. Snežana Dragović i Antonije Onjia, Classification of soil samples according to geographic origin using gamma-ray spectrometry and pattern recognition methods, APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 65, 2, 2007, pp. 218-224
 5. Biljana Škrbić i Antonije Onjia, Prediction of the Lee retention indices of polycyclic aromatic hydrocarbons by artificial neural network, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1108, 2, 2006, pp. 279-284
 6. Ljubinka Rajaković i Antonije Onjia, The Potential of Piezoelectric Sensors for Characterization of Activated Carbon Cloth Applied in Adsorption of Phenols from Air, ACS Symposium Series, 690, 1998, pp. 168-173

Knjige

 1. Antonije Onjia, Chemometric Approach to the Experiment Optimization and Data Evaluation in Analytical Chemistry, monografija, University of Belgrade, TMF, Serbia, 2016, 143; ISBN 978-86-7401-338-0

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Analiza sadržaja fipronila u jajima metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (HPLC-MS/MS), Jelena Radulović, 28.09.2018.
 • Analiza hemijskog tretmana vode u parnim kotlovskim postrojenjima, Bojan Sretenović, 27.09.2018.

Osnovne akademske studije

 • Analiza sadržaja barijuma u ruževima za usne metodom optičke emisione spektrometrije sa indukovano spregnutom plazmom, Jelena Stojanović, 28.12.2018.
 • Određivanje sadržaja ftalata u dečijim igračkama metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom, Jasmina Jaćović, 28.09.2018.
 • Analiza sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika u emisiji (otpadni gas) metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom, Vuk Damnjanović, 28.09.2018.
 • Određivanje aktivnosti Ra-226 u flaširanim vodama gama spektrometrijom, Željko Ćirović, 28.09.2018.
 • Ispitivanje unutrašnjih zidova zgrada portabl x-fluorescentnim spektrometrom, Katarina Lola Bijelić, 27.09.2018.
 • Analiza sadržaja teških metala u korenastom povrću metodom masene spektrometrije sa indukovano spregnutom plazmom, Aleksandar Lunić, 27.09.2018.