Navigation

проф. др Антоније Оњиа

Ванредни професор
Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета

ТМФ - велика зграда, канцеларија 216

011/3370547
011/3303646
локал646
Научна областАналитичка хемија
Датум избора у звањеSeptember 21, 2017

Предмети

14Д14114D141 - Mass spectrometry
14МХКК1114MHKK11 - Non destructive elemental analysis of samples
14ХКК4414HKK44 - Laboratory Design and Accreditation
14ХКК4914HKK49 - Air quality and water quality control
Д150D150 - Selected Topics in Instrumental Analysis
Д183D183 - Chemical Sensors
ДЗ1DZ1 - Advanced Analytical Chemistry
ЗП21ZP21 - Analytical Chemistry
ЗП44ZP44 - Professional practice
МХМСMHMS - Mass spectrometry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Slavica Ražić and Антоније Оњиа, Trace element analysis and pattern recognition techniques in classification of wine from central Balkan countries, AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE, 61, 4, 2010, pp. 506-511
 2. Aleksandra Nastasović and Антоније Оњиа, Determination of glass temperature of polymers by inverse gas chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1195, 1-2, 2008, pp. 1-15
 3. Kamil Motyka, Антоније Оњиа, Pavel Mikuška, and Zbynek Vecera, Flow-injection chemiluminescence determination of formaldehyde in water, TALANTA, 71, 2, 2007, pp. 900-905
 4. Snežana Dragović and Антоније Оњиа, Classification of soil samples according to geographic origin using gamma-ray spectrometry and pattern recognition methods, APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 65, 2, 2007, pp. 218-224
 5. Biljana Škrbić and Антоније Оњиа, Prediction of the Lee retention indices of polycyclic aromatic hydrocarbons by artificial neural network, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1108, 2, 2006, pp. 279-284
 6. Ljubinka Rajaković and Антоније Оњиа, The Potential of Piezoelectric Sensors for Characterization of Activated Carbon Cloth Applied in Adsorption of Phenols from Air, ACS Symposium Series, 690, 1998, pp. 168-173

Књиге

 1. Антоније Оњиа, Chemometric Approach to the Experiment Optimization and Data Evaluation in Analytical Chemistry, монографија, University of Belgrade, TMF, Serbia, 2016, 143; ISBN 978-86-7401-338-0

Менторство

Мастер академске студије

 • Упоредна анализа физичко-хемијских параметара различитих премаза за метал на епоксидној бази, Андријана Недељковић, 28.09.2020.
 • Верификација термичке десорпције са гасном хроматографијом за анализу BTEX (бензен, толуен, етил бензен, ксилен) у амбијенталном ваздуху, Јасмина Јаћовић, 16.06.2020.
 • Оптимизација технолошког поступка пречишћавања отпадних вода применом Фентон и Фото Фентон процеса у комбинацији са ултразвучним третманом, Сања Ранковић, 30.09.2019.
 • Гама спектрометријска анализа вертикалне дистрибуције цезијума-137 у ерозионим земљиштима, Жељко Ћировић, 30.09.2019.
 • Временске промене укупних количина комуналних отпадних вода градова у Србији, Александар Лунић, 26.09.2019.
 • Утицај пушења на садржај респираторних честица PM10 и PM2.5 у ресторанима, Вук Дамњановић, 19.09.2019.
 • Анализа садржаја фипронила у јајима методом течне хроматографије са тандем масеном спектрометријом (HPLC-MS/MS), Јелена Радуловић, 28.09.2018.
 • Анализа хемијског третмана воде у парним котловским постројењима, Бојан Сретеновић, 27.09.2018.

Основне академске студије

 • Процена здравственог ризика од тешких метала на локацији напуштене нафтне бушотине, Андриана Адамовић, 25.02.2021.
 • Примена инверзне гасне хроматографије за карактеризацију сепарационих медијума, Јована Макара, 17.12.2020.
 • Анализа УВ филтера у козметичким производима HPLC методом, Ива Ђуровић, 29.09.2020.
 • Процена еколошког и здравственог ризика од тешких метала у земљишту јужне Србије, Андријана Милетић, 28.09.2020.
 • Одређивање трагова бензофенона у течним екстрактима из амбалаже HPLC методом, Јована Илиевски, 25.09.2020.
 • Интеграција програма за табеларне прорачуне и електронску пошту у лабораторијски информативни менаџмент систем (LIMS), Никола Митровић, 25.08.2020.
 • Дисперзивна микроекстракција на чврстој фази и анализа на живином анализатору садржаја живе у води, Ивана Мосуровић, 25.06.2020.
 • Микроталасна дигестија чоколаде и одређивање садржаја кадмијума масеном спектрометријом са индуктивно спрегнутом плазмом, Марија Миљковић, 26.09.2019.
 • Одређивање садржаја метала у флашираним водама дисперзивном микроекстракцијом на чврстој фази и х-флуоресцентном спектрометријом, Марко Степановић, 30.08.2019.
 • Анализа садржаја баријума у ружевима за усне методом оптичке емисионе спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом, Јелена Стојановић, 28.12.2018.
 • Одређивање активности Ra-226 у флашираним водама гама спектрометријом, Жељко Ћировић, 28.09.2018.
 • Анализа садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника у емисији (отпадни гас) методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом, Вук Дамњановић, 28.09.2018.
 • Одређивање садржаја фталата у дечијим играчкама методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом, Јасмина Јаћовић, 28.09.2018.
 • Испитивање унутрашњих зидова зграда портабл x-флуоресцентним спектрометром, Катарина Лола Бијелић, 27.09.2018.
 • Анализа садржаја тешких метала у коренастом поврћу методом масене спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом, Александар Лунић, 27.09.2018.