Navigacija

doc. dr Radojica Pešić

Docent
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 37

011/3303611
lokal 611
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

ZP22 ZP22 - Termodinamika
ZP33 ZP33 - Mehaničke operacije
ZP37 ZP37 - Hemijsko inženjerska laboratorija
ZP42 ZP42 - Osnovi projektovanja
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
HHP412 HHP412 - Projektovanje procesa u hemijskom inženjerstvu

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Osnovni elementi uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u procesu industrijske površinske obrade metala, Ivana Radoja, 30.09.2019.

Osnovne akademske studije

  • Proračun parametara procesa i praćenje kvaliteta vode u postrojenju za pripremu vode za piće u opštini Prijepolje, Đurđica Babić, 30.09.2020.
  • Kontrola kvaliteta vode za piće u proizvodnom postrojenju Makiš, Iva Stefanović, 30.09.2019.
  • Analiza tehnološkog procesa pripreme vode za piće koji uključuje postupak ozonizacije vode, Jelena Marković, 30.09.2019.
  • Analiza procesa proizvodnje amonijaka primenom modela linearnih bilansa mase, Stefan Ćirković, 27.09.2018.
  • Primena PINCH metodologije za integraciju mase u procesu proizvodnje etil-hlorida, Katarina Jakovljević, 27.09.2018.