Navigacija

doc. dr Radojica Pešić

Docent
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 37

011/3303611
lokal 611
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

ZP22 ZP22 - Termodinamika
ZP33 ZP33 - Mehaničke operacije
ZP43 ZP43 - Osnovi automatskog upravljanja

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije