Navigacija

ZP42 - Osnovi projektovanja

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi projektovanja
Akronim ZP42
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Ostvarenih 157 poena. ; Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Razvoj novih proizvoda i procesa za njihovu proizvodnju su ključne aktivnosti savremenih preduzeća. U uslovima konkurentnog i dinamičnog tržišta neophodno je stalno identifikovati potrebe potrošača i kreirati proizvode koji zadovoljavaju ove potrebe. Imajući na umu da je projektovanje proizvoda i procesa je ključni deo proizvodnog inženjerstva, cilj predmeta je savladavanje osnovnih elemenata teorije projektovanja kako sledi: Osnove za razvoj koncepcije projektnih rešenja u obliku tehnoloških projekata za jednostavne probleme; Spoznaja osnovnih elemenata projekata te ekonomski izraz tehničko tehnoloških elemenata; Razvoj znanja studenata da formulišu projektne zadatke i konceptualno kreiraju projektna rešenja u obliku tehnoloških projekata za jednostavne probleme.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Savladavanje osnovnih elemenata teorije i veština konceptualnog projektovanja proizvoda i procesa kao dela proizvodnog inženjerstva Sposobnost studenata da formulišu projektna rešenja u obliku tehnoloških projekata za jednostavne probleme.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave UVOD U TEORIJU PROJEKTOVANJA: Pojam, nivoi i oblasti projektovanja; Struktura projektovanja; Projektovanje i inženjersko upravljanje; Karakteristike procesne industrije; Istraživanja, tehnološki razvoj, tehnološka znanja i projektovanje; Razvoj procesa; Tipični problemi u projektovanju. ; PROJEKTOVANJE IZRADOM TEHNOLOŠKIH PROJEKATA: Tehnoekonomski projekti; Prethodna studija opravdanosti; Specijalističke studije; Studija opravdanosti; Elementi projektnog zadatka tehnološkog projekta; Elementi tehnološkog projekta. ; ORUĐA U PROJEKTOVANJU: Izvori informacija; Procesna sigurnost; Procena troškova ulaganja; Osnovi procesne ekonomike; ; ULOGA RAČUNARSKIH APLIKACIJA U PROJEKTOVANJU: Programi opšte namene; Aspen Plus i srodni programi. ; ; Primeri projektovanja proizvoda i procesa.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M. Jovanović, “Osnovi tehnološkog projektovanja”, UHTS, Beograd, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 0 0
   Metode izvođenja nastave Teoretska nastava, prikazi studija slučaja, rad u radionici, diskusija o projektnim rešenjima, timska izrada stručnog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari