Navigation

доц. др Радојица Пешић

Доцент
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 37

011/3303611
локал611
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеSeptember 25, 2017

Предмети

ЗП22ZP22 - Thermodynamics
ЗП33ZP33 - Mechanical Operations
ЗП37ZP37 - Chemical Engineering Laboratory
ЗП42ZP42 - Fundamentals of Process Design
ЗП44ZP44 - Professional practice
ХХП412HHP412 - Process Design in Chemical Engineering

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Основни елементи увођења система управљања квалитетом у процесу индустријске површинске обраде метала, Ивана Радоја, 30.09.2019.

Основне академске студије

  • Прорачун параметара процеса и праћење квалитета воде у постројењу за припрему воде за пиће у општини Пријепоље, Ђурђица Бабић, 30.09.2020.
  • Контрола квалитета воде за пиће у производном постројењу Макиш, Ива Стефановић, 30.09.2019.
  • Анализа технолошког процеса припреме воде за пиће који укључује поступак озонизације воде, Јелена Марковић, 30.09.2019.
  • Анализа процеса производње амонијака применом модела линеарних биланса масе, Стефан Ћирковић, 27.09.2018.
  • Примена PINCH методологије за интеграцију масе у процесу производње етил-хлорида, Катарина Јаковљевић, 27.09.2018.