Navigacija

doc. dr Dragana Živojinović

Docent
Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta

TMF - velika zgrada, kancelarija 206

011/3303644
lokal 644
Naučna oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 28. mart 2019.

Predmeti

14D001 14D001 - Vode u termoenergetici
14D189 14D189 - Analitičke metode u kontroli procesa
14MHKK9 14MHKK9 - Hemijski senzori u kontroli kvaliteta
14HKK413 14HKK413 - Osnovi hemometrije
ZP21 ZP21 - Analitička hemija
ZP43 ZP43 - Osnovi automatskog upravljanja
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MZH6 MZH6 - Hemijske metode za kontrolu i praćenje procesa
HKK38 HKK38 - Analitičke tehnike u kontroli kvaliteta
HKK410 HKK410 - Elektroanalitičke metode
HFI413 HFI413 - Upravljanje procesima u farmaceutskoj industriji
HHP411 HHP411 - Sistemi automatskog upravljanja procesima

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Analiza parametara kvaliteta konditorskih proizvoda, Kristina Vilimanović, 30.09.2020.
 • Prisustvo ostataka pesticida u napicima - određivanje organohlornih pesticida u čajevima, Tina Stanković, 30.09.2020.
 • Uporedna analiza vitamina B grupe u multivitaminskim kompleksima metodama UV-Vis i HPLC, Ivana Marković, 30.09.2020.
 • Makro i mikronutritivna analiza čokolade primenom metode ICP-OES, Milica Ćurčić, 30.09.2020.
 • Hemijsko-toksikološki uticaj PET ambalaže na bezbednost hrane i pića, Maja Urošević, 17.07.2020.
 • Uporedna analiza metoda HPLC i UV-VIS spektrofotometrije za određivanje sadržaja kofeina u čajevima, Tanja Vasojević, 30.09.2019.
 • Pregled hemijskih senzora i primena biosenzora u zaštiti životne sredine, Zvezdana Bosiljčić, 30.09.2019.
 • Praćenje efikasnosti faza u preradi rečne vode do kvaliteta vode za piće, Tatjana Anđelković, 26.09.2018.
 • Ispitivanje kvaliteta biljnih i aromatičnih čajeva određivanjem sadržaja jonskih vrsta, pH i vlage, Nikola Filipović, 26.09.2018.
 • Multielementna analiza crnog, zelenog, biljnih i voćnih čajeva primenom ICP-OES metode, Jelena Božović, 26.09.2018.
 • Određivanje mikroelemenata i sadržaja pektina u pektinskim proizvodima na bazi voća, Milica Stojsavljević, 20.09.2018.
 • Ispitivanje sadržaja jonskih vrsta u pektinskim proizvodima primenom metode jonske hromatografije i određivanje ukupne kiselosti, Tanja Radmanović, 20.09.2018.
 • Optimizacija metode disperzije matrice na čvrstoj fazi (MSPD) za određivanje pesticida u medu LC-MS tehnikom, Vanja Lužnik, 30.09.2017.
 • Fizičko-hemijska karakterizacija površinskih voda - praćenje parametara kvaliteta vode Save i Dunava, Gordana Bojković, 30.09.2017.
 • Ispitivanje kvaliteta tehnoloških, otpadnih i kotlovskih voda u papirnoj industriji, Jelisaveta Savčić, 29.09.2017.
 • Uporedna analiza kvaliteta belih vina praćenjem fizičko-hemijskih parametara i sadržaja elemenata ICP-OES tehnikom, Aleksandra Novaković, 29.09.2017.
 • Određivanje fizičko-hemijskih parametara i tragova metala u uzorcima crvenih vina tipa ROSE, Jovana Milanović, 29.09.2017.
 • Određivanje aditiva i jonskih vrsta u osvežavajućim bezalkoholnim i energetskim pićima metodama HPLC i IC, Nataša Mladenović, 11.07.2017.
 • Uporedna analiza kvaliteta piva praćenjem sadržaja mikro i makroelemenata ICP-OES tehnikom, Nevena Pavličević, 30.09.2016.
 • Određivanje tragova i esencijalnih elemenata u uzorcima bistrih i kašastih voćnih sokova, Tanja Glogovac, 26.09.2016.
 • Hemometrijski pristup analizi parametara kvaliteta vode Topčiderske reke, Milica Nikolić, 30.09.2015.
 • Simultano određivanje sadržaja aditiva u proizvodima od mesa, Nevena Korać, 30.09.2015.

Osnovne akademske studije

 • Uporedno određivanje sadržaja magnezijuma u mineralnim kompleksima i imunopreparatima kompleksometrijskom titracijom, Milica Dragutinović, 03.03.2021.
 • Prikaz proizvodnje i kontrola parametara kvaliteta pekarskog kvasca, Jana Jakovljević, 30.09.2020.
 • Prerada i kontrola kvaliteta vode od sirove podzemne do vode za piće, Vesna Matejić, 30.09.2020.
 • Kompleksometrijsko odeđivanje sadržaja cinka kao aktivne komponente u imunopreparatima i mineralnim kompleksima, Iva Obućina, 10.09.2020.
 • Spektrometrijsko određivanje vitamina B6 (piridoksin hidrohlorida) u vitaminskim preparatima na bazi B kompleksa, Bojana Stanković, 29.06.2020.
 • Primena i validacija UV-VIS spektrometrijske metode za određivanje riboflavina (vitamina B2) u dijetetskim suplementima na bazi B kompleksa, Ivana Marković, 18.09.2019.
 • Priprema i kontrola parametara kvaliteta vode u farmaceutskoj industriji, Nenad Radić, 25.04.2019.
 • Uporedna analiza parametara kvaliteta kašica za bebe na bazi voća, Katarina Simeunović, 19.03.2019.
 • Određivanje tragova pesticida u voću i povrću, Snežana Veljković, 28.09.2018.
 • Simultano određivanje jonskih vrsta i fizičko-hemijskih parametara u različitim tipovima pasti za zube, Zvezdana Bosiljčić, 28.09.2018.
 • Određivanje sadržaja natrijum-hlorida i stepena kiselosti u testeninama, Renata Meheš, 01.06.2018.
 • Određivanje tragova toksičnih elemenata u uzorcima voća i povrća, Jelena Božović, 30.09.2017.
 • Određivanje sadržaja natrijum-hlorida i natrijum-hidroksida u trajnom slanom pecivu, Ivana Simić, 30.09.2017.
 • Uporedna analiza parametara kvaliteta mleka i jogurta sa različitim sadržajem mlečne masti dobijenih različitim tretmanima obrade, Tijana Stanišić, 27.09.2017.
 • Određivanje aktivne komponente u preparatima na bazi ibuprofena, Božica Terzić, 18.09.2017.
 • Određivanje lekovite aktivne komponente u preparatu "Cardiopirin", Dragana Stojković, 18.09.2017.
 • Uporedna analiza kvaliteta piva različitog geografskog porekla, Nikola Filipović, 09.06.2017.
 • Analiza kvaliteta vina različitog geografskog porekla određivanjem sadržaja ukupnih kiselina i ukupnog sumpor-dioksida, Teodora Nedić, 07.09.2016.
 • Određivanje kiselosti dečijih sokova na bazi voća, Milica Ćirić, 30.09.2015.
 • Određivanje sadržaja natrijum-hlorida u mesnim prerađevinama, Marija Kojić, 30.09.2015.
 • Eksperimentalna karakterizacija fizičko-hemijskih svojstava lekovitih supstanci - Određivanje pKa vrednosti paracetamola, Milica Cvetković, 10.07.2015.
 • Određivanje hemijske potrošnje kiseonika u simuliranim uzorcima otpadnih voda tekstilne industrije pre i posle uklanjanja boje, Jelena Marković, 21.05.2015.
 • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara kvaliteta otpadne vode iz mesne industrije pre i posle obrade, Ivana Simić, 28.02.2015.
 • Određivanje sadržaja ukupnih kiselina i ugljendioksida u gaziranim bezalkoholnim napicima, Dragana Obradović, 20.02.2015.
 • Uporedna analiza metoda za određivanje hemijske potrošnje kiseonika u uzorcima voda, Aleksandra Koprić, 30.09.2014.

Osnovne studije

 • Praćenje kvaliteta procesne vode u termoelektrani Kolubara a primenom elektroanalitičkih metoda od sirove vode do kondenzata, Jelena Milivojević, 13.07.2015.