Navigacija

TET313 - Mašine i uređaji u industriji odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Mašine i uređaji u industriji odeće
Akronim TET313
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Kroz prikaz i analizu tipičnih mehanizama mašina i uređaja koji se primenjuju u proizvodnji odeće, studenti se upoznaju sa vrstama, karakteristikama, načinom funkcionisanja i osnovama automatizacije mašina i uređaja u savremenoj industrijskoj proizvodnji odeće.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Na bazi dobijenih teorijskih znanja o vrstama mašina i uređaja koji se koriste u proizvodnji odeće i načinu njihovog rada, studenti stiču sposobnost samostalnog pristupa u formulisanju i rešavanju različitih problema koji mogu da nastanu tokom industrijske proizvodnje odeće, razvijaju veštinu upravljanja i unapređenja proizvodnog procesa i formiraju svest o timskom radu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Koncepcija predmeta obuhvata klasifikaciju mašina i uređaja u proizvodnji odeće, princip rada mašina i uređaja koji se koriste za kontrolu i pripremu materijala za izradu odeće, način rada mašina za polaganje materijala u krojnu naslagu, klasičnih mašine za krojenje, savremenih uređaje za krojenje, uređaja za obeležavanje i markiranje iskrojenih delova odeće i mašina za frontalno fiksiranje. Posebna pažnja je posvećena principima rada glavnih delova univerzalne mašine za šivenje. U kratkim crtama prikazane su osnovne odlike specijalnih mašina za šivenje, šivaćih automata i agregata. Sadržaj predmeta obuhvata i princip rada mašina i uređaja za peglanje odeće i mašina za unutrašnji transport.
   Sadržaj praktične nastave Predmet ne sadrži praktičnu nastavu.
   Literatura
   1. T.Mihailović, "Mašine i uređaji u industriji odeće", Interni materijal Katedre za tekstilno inženjerstvo.
   2. G.Nikolić, "Mehanizmi strojeva za proizvodnju odjeće", Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.
   3. H.Carr, B.Latham, "The Technology of Clothing Manufacture", Blackwell Scientific Publications, London, 1994.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 0 0
   Metode izvođenja nastave predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari