Навигација

Д2ТТ - Физичке и инструменталне методе у метрологији текстилних материјала

Спецификација предмета
НазивФизичке и инструменталне методе у метрологији текстилних материјала
АкронимД2ТТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметом/Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент добије низ актуелних информација у вези са применом савремених физичких и инструменталних метода у метрологији текстилних материјала као и да продуби знања из ове области стечена у ранијим фазама студирања.
   Исходи учења (стечена знања)Студент ће развити критички став и способност за правилан и сврсисходан приступ при избору одговарајућих мерних техника за адекватно карактерисање својстава текстилних сировина, полупроизвода и производа, као и за поуздану контролу поступака за побољшање њиховог квалитета.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са различитим физичким и инструменталним методама и уређајима који се користе за карактерисање својстава текстилних материјала. Предметом је обухваћен широк спектар модерних мерних техника почев од метода за карактерисање појединих својстава текстилних материјала све до мултифункционалних мерних система. Предмет обухвата проучавање следећих метода испитивања: одређивање механичких својстава тeкстилних материјала односно отпорности према дејству различитих типова спољашњих сила, одређивање фрикционих и абразионих карактеристика, као и електрофизичких и термофизичких својстава. Разматрају се: техника инфрацрвене спектроскопске анализе, технике термијске анализе (DSC, TGA), оптичка и електронска микроскопија, примена ласера у метрологији текстилних материјала као и мултифункционални мерни уређаји.
   Садржај практичне наставеПредмет не садржи практичну наставу.
   Литература
   1. M.Bona, TEXTILE QUALITY-Physical methods of product and process control, Texilia, Torino, 1994.
   2. W.E.Morton, J.W.S.Hearle, Physical properties of textile fibres, Woodhead Publishing Limited, Fourth edition, Cambridge, England, 2008.
   3. B.P.Saville, Physical testing of textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 1999.
   4. H.U.Jinlian, Fabric testing, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2008.
   5. P.L.Gefter, Elektro-staticheskie yavleniya v protsessakh pererabotki khimicheskikh volokon, Legprombytizdat, Moscow, 1989.
   6. R. Mastura, Modern Textile Characterization Methods, Marcel Dekker, Inc, New York, 1996.
   7. Одговарајућа литература из научних часописа и са интернета.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50