Навигација

МТЕТ2 - Интегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа

Спецификација предмета
НазивИнтегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа
АкронимМТЕТ2
Студијски програмТекстилна технологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметом/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је добијање фундаменталних знања о значају и специфичностима интегралне контроле квалитета текстилних материјала, као и продубљивање практичног знања стеченог у ранијим фазама студирања и оспособљавање за мултидисциплинарни приступ при контроли квалитета текстилних материјала и производа.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за самостално извођење и управљање интегралним квалитетом текстилних материјала и производа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет омогућава студентима стицање знања из области интегралне контроле квалитета текстилних материјала. Студенти се упознају са: политиком, планирањем и развојем квалитета, приступом интегралној контроли квалитета, моделима организованости система квалитета, кадровима неопходним за реализацију контроле квалитета, методама за контролу квалитета текстилних материјала и трошковима контроле квалитета. Такође се разматра неопходна документација за обезбеђење квалитета, као и сертификација система за обезбеђење квалитета.
  Садржај практичне наставеИзрада пројектног задатка везаног за анализу квалитета текстилног материјала или производа, са аспекта његове употребне вредности, одређеног на основу релевантних својстава за оцењивани текстилни материјал или производ.
  Литература
  1. К.Асановић, Интегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа, Интерна скрипта катедре за ТИ, ТМФ.
  2. Ж.Митровић, Систем интегралне контроле квалитета производа, ИРО ″СЛОБОДА″ Београд, 1989.
  3. Ж.Митровић, Основе интегралног управљања квалитетом производа, Институт за унапређење робног промета Београд и југословенски завод за продуктивност рада Београд, 1985.
  4. M.Bona, Textile Quality-Phisical Methods of Produkt and Process Control, Texilia, Torino, 1994.
  5. В.Чепујноска, Г.Чепујноски, Основи на управувањето со квалитетот, Економски факултет Скопје, Скопје, 1993.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеНастава обухвата предавања и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти40
  Колоквијуми
  Семинари