Навигација

14ТЕТ109 - Текстилни материјали

Спецификација предмета
НазивТекстилни материјали
Акроним14ТЕТ109
Студијски програмТекстилна технологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање основних теоријских и практичних знања из структуре, својстава, добијања и примене текстилних материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да знања из текстилних материјала могу користити као подлогу за стицање нових знања из области текстилног инжењерства и њихову примену у практичном раду.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет је конципиран тако да даје основна знања из области текстилних материјала полазећи од влакана, преко пређа до готових текстилних површина (тканине, плетенине, неткани текстилни материјали). ; ;
   Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе студенти се упознају са морфологијом и начином идентификације појeдиних врста влакана и њихових мешавина. Предмет обухвата и одређивање основних својстава пређа, тканина, плетенина и нетканих текстилних материјала. ;
   Литература
   1. П.Шкундрић, М.Костић, А.Медовић, Т.Михаиловић, К.Асановић, Љ.Сретковић, Текстилни материјали, ТМФ, Београд, 2008.
   2. Р.С.Јовановић, Едиција "Наука о влакнима и технологија влакана", I Основи науке о влакнима, Грађевинска књига, Београд, 1988.
   3. С.Милосављевић, Предење, ТМФ, Београд, 1990.
   4. М.Д.Николић, Структура и пројектовање тканина, ТМФ, Београд, 1993.
   5. P.B.Hudson, A.C.Clapp, D.Kness, Joseph's Introductory Textile Science, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1993.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеНастава се реализује у виду предавања, експерименталних вежби и израде домаћих задатака.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари