Навигација

ТЕТ35 - Испитивање текстила

Спецификација предмета
НазивИспитивање текстила
АкронимТЕТ35
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложен испит из предмета Текстилни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је едукација студената везана за основне принципе испитивања својстава текстилних материјала применом различитих метода и апликацијом закона статистике на обраду резултата мерења, као и развијање способности примене основних инжењерских знања у вредновању квалитета текстилних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени за самосталну реализацију експеримента при одређивању физичко-механичких својстава текстилних материјала са коректном обрадом, интерпретацијом и оценом резултата мерења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет обезбеђује знања из методологије припреме текстилних материјала за испитивање, као и низа најзначајнијих и најчешће примењиваних метода за испитивање физичко-механичких својстава текстилних материјала. Предметом су обухваћени: стандардни услови испитивања, начини довођења узорака у стандардно стање и поступци узорковања. Проучавају се методе за испитивање: димензионих и конструкционих карактеристика, отпорности према дејству различитих типова спољашњих сила, фрикционих, абразионих, сорпционих, термофизичких и електрофизичких својстава. Предмет пружа и знања из области математичке статистике и теорије вероватноће, неопходна за правилну интерпретацију резултата мерења при испитивању различитих својстава текстилних материјала и за оцену ефикасности примењених производних поступака.
  Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата одређивање неких физичко-механичких својства текстилних материјала, као што су за пређе: финоћа, дебљина, упреденост, прекидне карактеристике, коефицијент трења и компоненте деформације пређе при истезању, а за текстилне површине: густина, дебљина, површинска маса, прекидне карактеристике, отпорност на прскање, гужвање и абразију. У оквиру практичне наставе студенти решавају и рачунске примере из примене елемената математичке статистике у обради и анализи резултата испитивања текстилних материјала.
  Литература
  1. К.Асановић, Т.Михајлиди, Испитивање текстила, Интерна скрипта катедре за ТИ.
  2. Т.Михајлиди, С.Милосављевић, К.Радичевић, Испитивање текстила – Збирка задатака из елемената статистике, ТМФ, Београд, 1994.
  3. Р.Чунко, Испитивање текстила-Физикалне и инструменталне методе карактеризације основних својстава текстила, Загреб, 1995.
  4. B.P.Saville, Physical testing of textiles, Woodhead Publishing Limited in association with The Textile Institute, Abington Cambridge, England, 1999.
  5. Edited by Koblyakov, Laboratory Practice in the Study of Textile Materials, Mir Publishers, Moscow, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеНастава се реализује у виду предавања, израде рачунских примера и експерименталних вежби.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит20
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари