Навигација

14ТЕТ32 - Неткани текстилни материјали

Спецификација предмета
НазивНеткани текстилни материјали
Акроним14ТЕТ32
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложен испит из предмета Текстилни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са врстама, својствима и применом најважнијих типова нетканих текстилних материјала, као и стицање фундаменталних знања о савременим поступцима производње нетканих текстилних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени за утврђивање основних параметара за производњу различитих врста нетканих текстилних материјала и за рад у индустријским условима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет обезбеђује знања из области технологије производње нетканих текстилних материјала. Предметом су обухваћени: врсте, значај и примена нетканих текстилних материјала, врсте и типови основних конструктивних елемената и помоћних средстава, технолошки поступци добијања основног слоја (механички, аеродинамички, хидродинамички, екструзијом полимера, остали начини израде), технолошки поступци учвршћивања основног слоја (механички, хемијски и термички), поступци дораде нетканих текстилних материјала, добијање текстилних материјала другим неконвенционалним техникама (текстилни материјали формирани образовањем петљи на носећој подлози и ламинирани текстилни материјали), испитивање и оцена квалитета нетканих текстилних материјала.
  Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата: прорачун технолошких параметара добијања пластице механичким поступком, израчунавање производње машина за иглање и прошивно-плетаћих машина, одређивање неких физичко-механичких и сорпционих својстава нетканих текстилних материјала, упознавање са технолошким поступцима производње нетканих текстилних материјала у фабричким погонима.
  Литература
  1. С.Лукић, К.Асановић, Неткани текстилни материјали, Интерна скрипта катедре за ТИ.
  2. Д. Хоффер, Неткане текстилије, СИТТХ, Загреб, 1976
  3. J. Lunenschloss, W. Albrecht, Non-Woven Bonded Fabrics, Ellis Horwood, Chichester, 1985.
  4. W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann, Nonwoven Fabrics, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и посете фабрици.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава15Усмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари