Навигација

проф. др Рајко Шашић

Редовни професор
Катедра за техничку физику

ТМФ - велика зграда, канцеларија 13 а

011/3370398
011/3303747
011/3370425
локал747
Научна областТехничка физика и физичка електроника
Датум избора у звање 21. фебруар 2007.

Предмети

14ЗП10314ЗП103 - Техничка физика 1
14ЗП11314ЗП113 - Техничка физика 2
14ИИМ3814ИИМ38 - Физика чврстог стања
14МЗХ1114МЗХ11 - Одабрана поглавља физике материјала
Д174Д174 - Физика материјала
Д175Д175 - Физика чврстог стања
МИМПЕМИМПЕ - Полимери у електроници

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Карло Раић и Rajko Šašić, STM image visualization of Si(111) 7 x 7 surface (graphic simulation and implementation), APPLIED SURFACE SCIENCE, 253, 10, 2007, pp. 4501-4506
  2. Рајко Шашић, Tatjana Mihajlidi, Svetlana Milosavljević, Ковиљка Асановић и Dragana Nikolić, An explicit calculation of relative surface deformation during a bursting test of fabrics, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 22, 1, 2003, pp. 13-19
  3. Карло Раић, Rajko Šašić и Menka Petkovska, Graphic simulation of STM images of Si(111)7X7 surface, KEY ENGINEERING MATERIALS, 132-136, 1997, pp. 718-721

Менторство

Мастер академске студије

  • Прилог проучавању анизотропије транспортних карактеристика силицијум-карбида (SiC), Hana El Swie, 23.08.2012.

Основне студије

  • Органски танкослојни транзистори и њихова примена у екранима, Ана Холош, 12.07.2012.
  • Поређење метода мерења угаоне брзине осовине, Ивана Пекмезовић, 10.10.2011.