Навигација

проф. др Снежана Гојковић

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 445

011/3303753
локал753
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звање 6. јул 2007.

Предмети

14МЗХ714МЗХ7 - Кинетика електрохемијских реакција
14ХЕИ4714ХЕИ47 - Основи електрохемијског инжењерства
22ДЕКММ122ДЕКММ1 - Електрохемијска кинетика и методе мерења
22ДЕКММ222ДЕКММ2 - Електрохемијска кинетика и методе мерења
22ДХК122ДХК1 - Хемијска кинетика
22ЕИ4122ЕИ41 - Основи електрохемијског инжењерства
22ЗП29122ЗП291 - Физичка хемија 1
22ЗП39222ЗП392 - Физичка хемија 2
22МЕР22МЕР - Електрохемијски реактори
22МКЕР22МКЕР - Кинетика електрохемијских реакција
22МКЕР122МКЕР1 - Кинетика електрохемијских реакција
Д101Д101 - Хемијска кинетика
Д191Д191 - Електрохемијска кинетика и методе мерења
ЗП291ЗП291 - Физичка хемија 1
ЗП392ЗП392 - Физичка хемија 2
МХЕИ6МХЕИ6 - Електрохемијски реактори

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

  • Синтеза и карактеризација структурно уређених интерактивних електрокаталитичких композита заснованих на оксидима метала и платини, Милица Кошевић, 02.04.2021.
  • Наноструктуирани платински катализатори за електрохемијску оксидацију малих органских молекула синтетизовани микроемулзионим поступком, Мила Крстајић Пајић, 11.06.2019.

Мастер академске студије

  • Електрохемијско таложење ултра-танких слојева платине на носач од (Nb-Ti)<sub>2</sub>AlC за испитивање реакције редукције кисеоника, Алeксандар Петричевић, 29.09.2021.
  • Синтеза нанокатализатора Pd-Ni и његова електрокаталитичка активност за оксидацију алкохола у алкалној средини, Зденка Станчић, 17.09.2014.
  • Електрохемијска оксидација метанола на наночестицама платине нанесеним на носач од калај(IV)-оксида допован рутенијум(IV)-оксидом, Мила Крстајић, 24.06.2013.

Основне академске студије

  • Електрохемијско издвајање водоника на пенама никла модификованим легуром никал-калај, Марко Бзенић, 27.09.2022.
  • Издвајање кисеоника на електрохемијски добијеним оксидима никла, Стефан Ђокић, 15.09.2017.