Навигација

14МЗХ7 - Кинетика електрохемијских реакција

Спецификација предмета
НазивКинетика електрохемијских реакција
Акроним14МЗХ7
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са границм фаза метал/раствор као местом одигравања електрохемијских реакција, да кроз формално-кинетички приступ научи да анализира факторе који утичу на брзину електрохемијских реакција, да овлада основним методама за испитивање реакција и да стекне увид у кинетику неколико електрохемијских реакција које имају велики практични значај.
   Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу студент је научио опште карактеристике електрохемијских реакција и упознао се са примерима реакција које су од значаја у савременим технологијама. Научио је теоријске основе неких од метода испитивања електрохемисјких реакција и оспособио се да их самостално примени. На тај начин је стекао основу за савладавање градива из ужестучних предмета из области електрохемијског инжењерства.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Електрохемијски двојни слој (граница додира фаза метал/раствор, електродни потенцијал, модели структуре електрохемијског двојног слоја) ; • Кинетика електрохемијских реакција (ступњеви електрохемијске реакције, активационо контролисана и активационо-дифузионо електрохемијска реакција, реакција која се састоји из више електрохемијских ступњева, електрохемијска реакција у којој учествују адсорбовани интермедијари) ; • Методе испитивања електрохемијских реакција (стациоанрна метода, прелазне методе – хроноамперометрија, хронопотенциоментрија, циклична волтаметрија) ; • Значајне електрохемијске реакције (издвајање и оксидација водоника, редукција и издвајање кисеоника, оксидација малих органских молекула, таложење и растварање метала)
   Садржај практичне наставе• Анализа електрокапиларних кривих ; • Снимање и анализа поларизационих кривих активационо-дифузионе контролисане реакције ; • Хроноамперометрија и циклична волтаметрија електрохемијске реакције са растворним реактантом и производом ; • Реакција издвајања водоника на платини, злату и стакластом угљенику
   Литература
   1. С. Гојковић, Електрохемијска кинетика – Теорија кинетике електрохемијских реакција са методама мерења, Интерна скрипта, 2010.
   2. J.O'M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Modern electrochemistry 2A: fundamentals of electrodics (2nd Ed.), Kluwer/Plenum, NY, 2000.
   3. C.H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, Electrochemistry, J.Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 1998.
   4. P.A. Christensen and A. Hamnett, Techniques and mechanisms in electrochemistry, Blackie Academic and Professional, New York, 1994.
   5. А. Деспић, Електрохемијске технике и технологије, Српска академија наука и уметности, Београд, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, рачунска обрада експерименталних резултата
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава50Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари