Навигација

МХЕИ6 - Електрохемијски реактори

Спецификација предмета
НазивЕлектрохемијски реактори
АкронимМХЕИ6
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент савлада математичке моделе електрохемисјких реактора и да се упозна са примерима практичних електрохемијских реактора раличитих намена, како би могао да анализира рад датог реактора, као и да изабере или осмисли електрохемијски реактор за конкретну систем.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је повезао раније стечена знања из кинетике хемијских и електрохемијских реакција и преноса масе и овладао математичким моделима електрохемијских реактора. Упознао се са примерима реактора који се користе у разним гранама електрохемијске производње и у технологијама пречишћавања отпадних вода. На основу тога, студент се оспособио да i) уради анализу рада датог реактора и ii) да за конкретан систем осмисли и конципира електрохемијски реактор одговарајућих карактеристика.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Kомпоненте и режими рада електрохемијског реактора, класификација електрохемијских реактора ; • Модел цевног електрохемијског реактора, цевни реактор са делимичном рециркулацијом електолита ; • Модел електрохемијског реактора са идеалним мешањем – проточни реактор, проточни са делимичном рециркулацијом, каскада реактора, шаржни реактор, реактор са потпуном рециркулацијом електролита. ; • Посебни случајеви модела цевног електрохемијског реактора – цевни реактор са потпуном рециркулацијом, каскада цевних реактора, цевни реактор са тродимензионом електродом. ; • Утицај накнадне хемијске реакције и адсорпције на рад електрохемијског реактора ; • Повезивање индивидуалних јединица у композитни реактор ; • Оптимизација електрохемијских реактора, симулација и контрола електрохемијских реактора, сличност и scale-up електрохемијских реактора ; • Практични примери електрохемијских реактора – реактор за органску електросинтезу, реактор за пречишћавање отпадних вода, био-електрохемијски реактор.
   Садржај практичне наставеСамостални рад студента на изради домаћих задатака, прегледу литературе и писању семинарског рада уз презентацију семинарског рада
   Литература
   1. 1. С. Зечевић, С. Гојковић, Б. Николић, Eлектрохемијско инжењерство, Технолошко - металуршки факултет, Београд, 2001.
   2. 2. D.J. Picket, Electrochemical Reactor Design, (2nd ed.), Elsevier, Amsterdam, 1979.
   3. 3. K. Scott, Electrochemical Reaction Engineering, Academic Press, London, 1991.
   4. 4. G. Prentice, Electrochemical Engineering Principles, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   400
   Методе извођења наставе• Предавања – теорија и рачунски примери ; • Самостални рад студента
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30