Навигација

14ХЕИ47 - Основи електрохемијског инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови електрохемијског инжењерства
Акроним14ХЕИ47
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомФизичка хемија I (за похађање) ; Физичка хемија II, Електрохемија (за полагање)Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенту пружи теоријске основе електрохемијских технологија, да га оспособи за прорачун електрохемијских параметара технолошких процеса у производњи и да га упозна са основним мерењима физичко-хемијских и технолошких параметара у производном процесима и интерпретацијом добијених резултата.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је научио да примени раније стечена знања из електрохемије на процесе у електрохемијским реакторима. Савладао је математичке моделе преноса масе и режима рада у различитим типовима реактора. Упознао се са техничко-технолошким аспектима електрохемијске производње и са основним принципима оптимизације електохемијских производних поступака. Научио је да експериментално одређује параметаре рада реактора и анализира добијене резултате. Тиме је стекао потребне теоријске основе за примену и даље изучавање електрохемијских технологија.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Основни појмови (електрохемијски реактор, начин рада, биланс масе, Фарадејев за¬кон и искоришћење струје, технолошки показатељи електрохемијске производње, реактор са монополарним и биполарним електродама) ; • Енергетика електрохемијског реактора (равнотежни услови - равнотежни потенцијал и напон; радни услови - биланс напона, Џулова топлота, искоришћење струје и енергије, пренапетост) ; • Пренос масе (упрошћени и егзактан приступ, ротирајућа диск електрода, равна плочаста електрода) ; • Расподела густине струје и потенцијала (примарна, секундарна и терцијарна распо¬дела) ; • Математички модели електохемијских реактора (цевни, проточни са идеалним мешањем, шаржни са идеалним мешањем) ; • Оптимизација електрохемијских производних поступака
   Садржај практичне наставе• Електрохемијски реактор са монополарним и биполарним електродама ; • Биланс напона електрохемијског реактора ; • Пренос масе на ротирајућој диск електроди
   Литература
   1. 1. С. Зечевић, С. Гојковић, Б. Николић, Eлектрохемијско инжењерство, Технолошко - металуршки факултет, Београд, 2001.
   2. 2. С. Зечевић, С. Гојковић, Eлектрохемијско инжењерство - Практикум за експерименталне вежбе, Технолошко - металуршки факултет, Београд, 1992.
   3. 3. С. Зечевић, С. Гојковић, Eлектрохемијско инжењерство - Збирка задатака, Технолошко - металуршки факутет, Београд, 1992
   4. G. Prentice, Electrochemical Engineering Principles, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари